Foto: Hans Prinsen AkkerbouwNieuws

PCA: opbrengst van Fontane in België 17% lager

De gemiddelde opbrengst van Fontane komt in België uit op 41,4 ton per hectare, inclusief uitval, blijkt uit de laatste proefrooiing van het Belgische proefcentrum PCA.

De opbrengst van Fontane komt daarmee 17% lager uit dan het tienjarengemiddelde. Dat staat gelijk aan 9 ton lager. Deze lage opbrengst is vergelijkbaar met die van 2018.

De neerslag die in september is gevallen was zeer wisselend per regio. Deze buien hebben wel voor een iets hogere opbrengst gezorgd. Ook de opbrengsten zijn wisselend, van nog geen 30 tot ruim 60 ton per hectare. Het perceel met de hoogste opbrengst is meerdere malen beregend. Verschil tussen het Vlaams en Waals gemiddelde is er nauwelijks.

Het onderwatergewicht is de laatste weken bijna 30 gram gedaald en komt uit op een gemiddelde van 440 gram per 5 kilo. Dat is alsnog een zeer hoog onderwatergewicht, want normaal ligt het aan het eind van het seizoen op 414 gram. De frietkwaliteit is uitstekend. Doorwas komt op de Fontane-percelen weinig voor, met soms een scheurtje in een knol.

Blauwgevoeligheid

PCA heeft een blauwschudtest gedaan door knollen van 8 graden een minuut hard te schudden. Hieruit bleek dat de blauwgevoeligheid uitkwam op 192 punten op een schaal van 0 tot 400, waarbij 0 niet blauwgevoelig is en 400 zeer blauwgevoelig. De industrie hanteert doorgaans een norm van maximaal 80 voor beschadiging. Het is uit eerder onderzoek gebleken dat de werkelijke schade na rooien en inschuren ongeveer de helft bleek van de oorspronkelijk gemeten blauwgevoeligheid voor het rooien.

De laatste Fontane-proefrooiing werd gehouden op 19 en 20 september en de bemonsterde percelen hadden toen bijna 150 groeidagen achter de rug. Van enkele percelen was het loof afgestorven.

Challenger

Ook voor het ras Challenger zijn de aardappelen na de neerslag nog iets bijgegroeid, maar de gemiddelde opbrengst ligt met 39,3 ton per hectare, inclusief uitval, maar liefst 23% lager dan het meerjarengemiddelde. Sinds de start van de Challenger-proefrooiing is de gemiddelde opbrengst niet zo laag geweest.

Het onderwatergewicht ligt gemiddeld met 450 gram per 5 kilo erg hoog. En uit de blauwschudtest kwamen 168 punten.

Vroege kieming verwacht

Er zijn in België al veel meldingen binnen gekomen van snelle kieming na inschuren. Het PCA waarschuwt dan ook dat er een grotere kiemlust dan vorig jaar is te verwachten. Als gevolg van de droge en warme zomer hebben de aardappelen veel stress ondervonden op het land.

Het advies van het PCA is om bijna dagelijks de aardappelen te controleren op beginnende kieming en een strategie voor kiemremming te hebben.

Beheer
WP Admin