Foto: Martijn ter Horst AlgemeenNieuws

Overijssel stopt handhaving PAS-melders met bemestingsverbod

De provincie Overijssel stelt een bemestingsverbod in op provinciale pachtgronden, om handhaving van PAS-melders te voorkomen. Het is een tijdelijke oplossing, waarmee bij een deel van de bedrijven van handhaving kan worden afgezien.

Als op de provinciale gronden, die in pacht met de duur van 1 jaar, geen mest wordt uitgereden, is er minder uitstoot van stikstof (in de vorm van ammoniak) voor de duur van dat jaar. De ‘stikstofruimte’ die daarmee vrijkomt, wil de provincie gebruiken om tijdelijk van handhaving af te kunnen zien. De PAS-melders krijgen hiermee geen vergunning. Overijssel koopt met deze tijdelijke aanpak alleen tijd voor PAS-melders om in de loop van 2023 alsnog gelegaliseerd te worden.

Overgaan tot handhaving

In de provincie zijn 50 handhavingsverzoeken gedaan voor bedrijven die eerder onder het PAS een melding hadden gedaan, maar sinds 2019 zonder vergunning zitten. Bij een aantal bedrijven, waaronder boeren, zag de provincie zich genoodzaakt om tot handhaving over te gaan. Voor de betrokken ondernemers betekent dit een brief met een dwangsom. Als ze willen voorkomen dat de provincie die som van tienduizenden euro’s komt halen, moeten ze in dieraantallen terug.

Provincie druk op zoek naar oplossingen

De provincie is naar eigen zeggen de afgelopen tijd druk bezig geweest om te zoeken naar oplossingen voor bedrijven die buiten hun schuld om zonder vergunning zitten. Hen een vergunning geven kan niet zomaar, omdat daar dus stikstofruimte voor nodig is, die de provincie niet heeft. Die ruimte kopen van bijvoorbeeld stoppende bedrijven, is voor de provincie ook geen optie, omdat dit een vorm van staatssteun is en dit mag niet zomaar. Eerder vroeg Overijssel al om hulp van het ministerie van Landbouw bij de kwestie.

Het bemestingsverbod geldt voor gronden die in eigendom van de provincie Overijssel zijn en worden verpacht aan boeren. Beweiden op deze gronden mag nog wel. De tijdelijke maatregel biedt geen oplossing voor alle bedrijven die in een handhavingstraject zitten. De provincie roept andere grondeigenaren op om eenzelfde maatregel te overwegen om andere PAS-melders op dezelfde manier te kunnen helpen en de handhaving nog even uit te stellen.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. @ven. Geen pacht zou mooi zijn. De vraag is wat betekent deze aanpak voor de huurders. Het meest belangrijke is hoe gaat dhr. Vollenbroek van MOB om met deze werkwijze. Hij zegt wel steeds “Ik heb niets tegen boeren”, maar op hetzelfde moment draait hij ze de nek om via de rechter, die niet anders kan de wet handhaven.(resultaat ondoordachte politieke besluitvorming).

  2. MAG HOPEN DAT PACHTERS DAN OOK GEEN HUUR HOEVEN TEBETALEN
    ZONDER MEST GEEN GEWAS
    GEEN GEWAS GEEN ETEN VOOR WIE DAN OOK …. VOOR WIE DAN OOK BESTEMT ZOU ZIJN SLA WORTELS KOOL SOJA BONEN TARWE VOOR DE BAKKER EN GA ZO MAAR DOOR !!!!!!!

Beheer
WP Admin