Archieffoto van onderhoud door het waterschap. Het Waterschap Hunze en Aa constateert dat het op veel plekken nog altijd te nat is om met zware machines het land op te gaan en sloten te schonen. – Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Ook Noordelijk waterschap voert deze winter geen slootschouw uit

Waterschap Hunze en Aa (werkgebied Noordoost-Groningen en Noordoost-Drenthe) doet deze winter geen slootschouw, net als twee andere waterschappen. Het waterschap stelde eerder de schouw al uit. Volgens Hunze en Aa is het op veel plekken nog altijd te nat om met zware machines het land op te gaan.

Normaal controleert het waterschap vanaf november of grondeigenaren het onderhoud aan hun sloten hebben uitgevoerd, om te zorgen dat het water in de winter goed weg kan. Het waterschap ziet nu dat veel boeren de sloten nog niet schoon hebben kunnen maken. Dat komt doordat het land onbegaanbaar is door de grote hoeveelheid neerslag die de afgelopen maanden gevallen is.

Het waterschap doet deze winter helemaal geen slootschouw meer, maar begint hier volgend najaar weer mee. Wel is er een nadrukkelijke oproep aan grondeigenaren om het onderhoudswerk alsnog te doen zodra het weer en waterpeil dit toelaten. Doel is doorstromingsproblemen te voorkomen. Als het waterschap meldingen krijgt dat dit niet gebeurt, onderneemt het schap hier alsnog actie op.

Vanaf 1 maart wel controle op onderhoud

Waterschap Aa en Maas waarschuwt boeren in hun werkgebied (het oostelijk deel van Noord-Brabant) juist om niet te lang te wachten met het onderhouden van sloten. Het waterschap stelde de herschouw al eerder uit tot 1 maart vanwege de waterstand, en laat nu weten vanaf die datum te gaan controleren. Het waterschap zegt de waterstanden in dit gebied nu goed te zien dalen, en zegt dat de omstandigheden nu relatief gunstig zijn om alsnog het uitgestelde onderhoud te plegen.

Ook andere waterschappen stelden de schouw deze winter uit. Zo schortte Waterschap Drents Overijsselse Delta in november de schouw ‘tot nader order’ op. Slootonderhoud was niet mogelijk zonder schade toe te brengen aan de bodem. Het waterschap constateerde toen zelf ook geen onderhoud aan de grote watergangen te kunnen doen vanwege de natte grond, ondanks inzet van extra rupskranen.

Het Brabantse Waterschap De Dommel stelde in december de schouw uit. Naast de grote hoeveelheden neerslag zei dit waterschap zelf vooral druk te zijn met de hoogwaterstand. Het schap legt de focus op het beheersbaar houden van de situatie bij de grotere watergangen.

Beheer
WP Admin