Premium
Het meest in het oog springt de verwachte 30% extra krimp van de rundveestapel. - Foto: Peter Roek AlgemeenCommentaar

‘Ongekende veranderingen in veehouderij’

Reacties

  1. Dat de boeren die dit treft met een (hopelijk) goede schadeloosstelling worden afgeserveerd, is te hopen. Maar wie betaalt de kapitaalsvernietiging bij de verwerkende industrie en de toeleveranciers? Daar deze in veel gevallen een co-op structuur hebben, zullen de blijvers hiervoor op moeten draaien. Wordt er naast de uitkoop ook nog even een “minder input”beleid opgetuigt zonder extra steun, omdat de politiek denkt / de markt deze extra kosten wel goed via kleiner aanbod, zal dit de blijvers niet ongemoeid laten.

  2. De melkveehouderij de mooiste en meest grondgebonden tak moet krimpen? Of is het de macht van de linkse milieu maffia die dit afdwingt dmv rechterlijke uitspraken?

Beheer
WP Admin