De tarieven voor keuringen en controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan opnieuw flink omhoog in 2024. - Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Sander Koning AlgemeenNieuws

NVWA-keuringstarieven opnieuw flink omhoog

De tarieven voor keuringen en controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan opnieuw flink omhoog in 2024. De tarieven voor het bedrijfsleven stijgen volgend jaar met gemiddeld 17%.

Dat meldt landbouwminister Piet Adema in een brief aan de Tweede Kamer. De grootste prijsstijgingen zitten bij tarieven voor slachterijen en export, aldus Adema. Voor overheidspartijen stijgen de tarieven minder, namelijk met 9%.

De keuringstarieven kunnen in de loop van volgend jaar alsnog (met terugwerkende kracht) naar beneden worden bijgesteld. Eerder dit jaar oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat bepaalde kosten ten onrechte in de tarieven zijn verwerkt. Deze zaak was aangespannen door slachterijen en exporteurs van vee.

Deel van kosten niet doorberekend

Adema zegt dat het ministerie van het CBb 30 weken de tijd heeft gekregen om de tarieven aan te passen op basis van deze uitspraak. Volgens Adema is het departement hier nog mee bezig. Zodra dit is afgerond, zullen de tarieven worden aangepast. Bedrijven krijgen dan eventueel geld terug als zij eerder in het jaar te veel hebben betaald.

Volgens de minister moeten de tarieven omhoog, als gevolg van de inflatie en een nieuwe CAO Rijk. Het ministerie wil toewerken naar kostendekkende tarieven voor alle kosten die voor rekening van de sector zouden moeten komen. Volgens de minister is tot 2023 een deel van de kosten niet doorberekend.

Kritische houding sectororganisaties

Adema heeft Wageningen Economic Research laten doorrekenen hoe groot de impact is van hogere tarieven. Sectororganisaties zijn kritisch op die doorrekening. Ook hebben zij in een consultatieronde vooraf aangegeven dat de hogere tarieven mogelijk een negatief effect hebben op de internationale concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven.

“Ik hecht belang aan een gezonde internationale marktpositie van de Nederlandse agrarische sector”, zegt Adema daarop. “Ik begrijp de inzet van de sector om de kosten, waaronder ook de NVWA-tarieven, te willen drukken. Deze discussie kan en wil ik alleen niet voeren aan de hand van de tarieven, omdat een afgewogen kostenpositie nodig is voor de NVWA.” Hij wil daarom inzetten op efficiëntere controles, onder meer door automatisering, om het aantal uren dat controles kosten te verminderen in plaats van tarieven te verlagen.

Beheer
WP Admin