Foto: Ton Kastermans Fotografie PluimveeNieuws

NVWA: herinspecties bij vangbedrijven in overtreding

De NVWA gaat herinspecties doen bij drie pluimveevangbedrijven die eerder de Europese Transportverordening overtraden door kippen aan de poten vast te houden en op de kop te dragen.

“Indien bij een inspectie wordt geconstateerd dat er aan de poten wordt gevangen, zal er handhavend worden opgetreden”, schrijft minister Adema in antwoord op Kamervragen van Tjeerd de Groot (D66).

De drie vangbedrijven kregen eerder een boete, maar die werd na bezwaar van de vangbedrijven omgezet in een schriftelijke waarschuwing. De pluimveevangbedrijven meenden dat er helemaal geen sprake was van een overtreding, omdat in de Europese Transportverordening per abuis geen uitzondering was opgenomen voor het aan de poten optillen van de kippen. Dat verbod zou alleen gelden voor grotere dieren.

In december 2020 verzocht Wakker Dier de minister van LNV om te handhaven op het aan de poten vangen. De NVWA was daar niet toe bereid, waarop de organisatie naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven stapte. De rechter oordeelde in april 2021 dat het ministerie onderzoek moest doen en vervolgens moest beslissen of handhaving noodzakelijk was. De NVWA bleek te volstaan met het opleggen van een waarschuwing aan de vangbedrijven voor overtreding van dit verbod, totdat er in Europees verband een duidelijk wetenschappelijk advies is over de noodzaak van het verbod om kippen aan de poten en ondersteboven hangend te tillen.

Niet diervriendelijk

De minister noemt in de antwoorden op de Kamervragen de gangbare praktijk om kippen aan de poten te vangen en met meerdere dieren in één hand op de kop te laten hangen, vaak vastgehouden aan slechts één poot, niet diervriendelijk.

Aan de andere kant stelt hij dat het advies hierover van Efsa, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, niet eenduidig is. “Rechtop vangen wordt weliswaar aanbevolen, maar direct daarna staat een aanbeveling voor het vangen aan de poten, onder bepaalde voorwaarden. Kortom, al heeft rechtop vangen de voorkeur, de Efsa wijst vanuit dierenwelzijnsredenen het vangen aan de poten niet volledig af.”

De NVWA is volgens Adema in overleg met diverse ngo’s en sectoren over deze kwestie om een realistisch beeld te krijgen van de termijn die gemoeid is met de praktische uitvoerbaarheid in de verschillende houderij- en stalsystemen, waaronder de beschikbaarheid en training van personeel.

“Eerder heb ik de sectoren al gevraagd om een plan van aanpak om te komen tot vangmethodes waarbij de kans op welzijnsaantasting en letsel zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit plan wordt door de sector in samenwerking met dierenwelzijnsorganisaties waaronder Eyes on Animals en Dierenbescherming, verder geconcretiseerd.”

Beheer
WP Admin