RundveeNieuws

Nieuwe wet grondgebonden melkveehouderij

Den Haag – Het mestoverschot over het jaar 2015 is bepalend voor de hoeveelheid extra grond die een groeiend melkveebedrijf in 2016 moet aantrekken. Boeren die in verband met bedrijfsuitbreiding vóór 30 maart 2015 verplichtingen zijn aangegaan voor de verwerking van de extra mest, zijn vrijgesteld van de plicht extra grond aan te trekken.

Dat zijn de belangrijkste punten in de Wet grondgebonden groei melkveehouderij die Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken bekend heeft gemaakt. De wet moet ingaan op 1 januari 2016 en vervangt de zogenoemde AMvB die op 30 maart dit jaar bekend werd.

Drie categorieën fosfaatoverschot

In het nieuwe wetsvoorstel blijven drie categorieën bedrijven met verschillende overschotten per hectare. Het overschot per hectare in 2015 bepaalt hoeveel een bedrijf in 2016 maximaal mag verwerken van extra fosfaatproductie door melkvee. Bij extra fosfaat gaat het om extra fosfaatproductie door melkvee ten opzichte van de fosfaatproductie door melkvee in 2014. Voor 2016 komt dat op het volgende neer:

  1. Bedrijven met een fosfaatoverschot van minder dan 20 kilo fosfaat per hectare in 2015; zij hoeven in 2016 geen extra grond te hebben voor de uitbreiding;
  2. Bedrijven met een fosfaatoverschot van 20 tot 50 kilo per hectare in 2015; deze bedrijven  moeten voor 25 procent van het extra melkveefosfaat meer grond hebben en ‘mogen’ maximaal 75 procent verwerken in 2016;
  3. Bedrijven met een fosfaatoverschot van 50 kilo of meer per hectare in 2015; voor de helft van het fosfaat moeten ze meer grond hebben, de ander helft moeten ze dan verwerken.

Bedrijven die niet uitbreiden ten opzichte van 2014 vallen niet onder de werking van het wetsvoorstel. Het overschot per hectare dat bepalend is voor de bovengenoemde categorie-indeling in een jaar wordt berekend als de fosfaatoverschot melkvee (fosfaatproductie min plaatsingsruimte) in het vorige jaar gedeeld door het aantal hectares in gebruik in datzelfde voorgaande jaar.

Dus overschot-categorie 2016 wordt bepaald door overschot in 2015 en grond 2015.

Andere peildatum knelgevallen

30 maart 2015 wordt de nieuwe peildatum voor bedrijven die verplichtingen zijn aangegaan om extra fosfaatproductie door melkvee volledig te laten verwerken. Als ze voor die datum aantoonbaar verplichtingen zijn aangegaan zijn ze vrijgesteld van de plicht om extra grond onder hun bedrijf te leggen.

In het eerste voorstel van Dijksma, de zogenoemde AMvB die op 30 maart is gepubliceerd was dat nog 7 november 2014. Het wetsvoorstel wordt later dit najaar behandeld in de Eerste en Tweede Kamer.

De belangrijkste punten uit het wetsvoorstel:

  • Ingangsdatum wet 1 januari 2016.
  • Bedrijven met overschot groter dan 20 kilo fosfaat per hectare moeten meer grond hebben als ze groeien ten opzichte van 2014.
  • Fosfaatoverschot 2015 en grond 2015 bepalend voor de overschotcategorie die van toepassing is in 2016.
  • Vrijstelling voor intensieve bedrijven (20 kilo of meer per hectare) die voor 30 maart voor het volledige overschot verplichtingen zijn aangegaan voor mestverwerking.
  • Behandeling in parlement dit najaar.


Beheer
WP Admin