Jos Tolboom - Foto: Ton Kastermans AlgemeenNieuws

Nieuw toetsingskader ontwikkeling geitenhouderij

LTO Melkgeitenhouderij gaat door het hele land met omwonenden, organisaties op het gebied van dier- en volksgezondheid en ketenpartijen in gesprek over de toekomst van de sector in Nederland. Doel is om gezamenlijk te komen tot nieuwe randvoorwaarden voor bedrijfsontwikkeling en zodoende mogelijke weerstand weg te nemen.

Uit bijeenkomsten met melkgeitenhouders is gebleken dat in de sector draagvlak is om te komen tot een nieuw toetsingskader in samenwerking met bewoners, diergezondheids- en milieuorganisaties. De gesprekken starten in juni. Een einddatum is er nog niet. Deze is volgens een woordvoerder onder meer afhankelijk van hoe de gesprekken lopen en mogelijke uitkomsten van onderzoek naar de effecten van geitenhouderijen op de volksgezondheid.

Nieuw toetsingskader met randvoorwaarden bij en grenzen aan groei

LTO geeft aan dat melkgeitenhouders inzien dat er grenzen zijn aan ongeremde groei van de sector in Nederland. Doel is om groei van melkgeitenbedrijven op verantwoorde wijze te laten plaatsvinden met behoud van maatschappelijk draagvlak. Om te onderzoeken op welke wijze de melkgeitenhouders weer draagvlak kunnen krijgen, is door de sector een traject met ketenpartijen en maatschappelijke belangenorganisaties opgezet.

Jos Tolboom - Foto: Ton Kastermans

Jos Tolboom – Foto: Ton Kastermans

Jos Tolboom, voorzitter van LTO Melkgeitenhouderij: “Verantwoorde ontwikkeling staat in 2019 hoog op de agenda van onze vakgroep. De tijdelijke bouwstops in 9 provincies maken duidelijk dat ongecontroleerde en ongeremde groei niet gewenst is. Er zijn randvoorwaarden en grenzen aan groei. Welke dat zijn, willen we in gezamenlijkheid opstellen in een nieuw toetsingskader. We kijken immers graag vooruit, over het einde van de bouwstop heen.”

Beheer
WP Admin