Crispr-Cas is een moleculair systeem om gericht veranderingen aan te brengen in DNA. - Foto: Canva AlgemeenCommentaar

‘Nieuw Europees octrooirecht kan leiden tot patentoorlog’

In juni is een nieuw systeem voor Europees octrooirecht in werking getreden. Critici vrezen uitholling van het kwekersrecht en zelfs een complete ‘voedselpatentoorlog’, waarin de kleine spelers als eerste het loodje leggen.

Het Europees octrooisysteem is hervormd. Vanaf 1 juni dit jaar kunnen bedrijven met één simpele aanvraag hun uitvindingen beschermen en handhaven bij het Unified Patent Court in Den Haag. Eerder moest dat in elk land apart. Het nieuwe ‘Unitair Octrooirecht’, waaraan zeventien Europese landen meedoen, moet de Europese innovatiedrift wakker schudden. Geen slecht idee, nu Europa steeds harder zijn best moet doen om de concurrentie met landen als China en India vol te houden.

Patentrecht speelt een cruciale rol in de land en -tuinbouw. Of je nu een grote speler bent of een familiebedrijf hebt, het beschermen van je plantenrassen is van onschatbare waarde om overeind te blijven. Dit wordt vooral gedaan door veredeling. Hierbij worden plantenrassen zo gecombineerd dat er een nieuw ras ontstaat met gewilde eigenschappen.

Er is een gevaar dat via de achterdeur alsnog patenten worden verleend

De politieke discussie over patenten leek de afgelopen jaren juist wat gekalmeerd, maar laait nu weer in alle hevigheid op. Een paar jaar geleden is de verlenging van het kwekersrecht voor onder meer bloembollen, aardappelen en enkele andere plantensoorten verlengd.

Bert Jan Ruissen, Europarlementariër en fel tegenstander van patentrecht op planten, was destijds rapporteur van het Europees Parlement. Hij stelde een visie op voor het parlement, die later werd aangenomen. “Plantmateriaal moet beschikbaar blijven voor verdere veredeling”, aldus de SGP-politicus. “Maar”, zo zegt VVD-Europarlementariër Jan Huitema “er is een gevaar dat via de achterdeur alsnog patenten worden verleend.” Wat is er aan de hand?

Grijs gebied

Als het straks makkelijker is om patenten te verkrijgen, kunnen vooral grote bedrijven wel eens gaan proberen dit in te zetten voor planten. “Het is een zwaard van Damocles dat boven de markt hangt”, aldus Huitema. Een Brusselse diplomaat zegt dat grote bedrijven nu al bezig zijn patenten aan te vragen op uitvindingen die nog niet zijn gedaan, om maar als eerste patent te hebben.

Het grijze gebied tussen wat onder het patentrecht en wat onder het kwekersrecht valt, baart Huitema zorgen. “Er wordt steeds vaker gezegd dat als iets een uitvinding is van de mens en niet van de natuur, het eigenlijk onder het patentrecht moet vallen. Dat is altijd het criterium geweest bij het kwekersrecht: als het in de natuur had kunnen plaatsvinden, dan valt het niet onder het octrooirecht.”

Volgens Bert Jan Ruissen staat precies dát nu ter discussie. “Is een techniek als Crispr-Cas, waarbij je een stukje DNA knipt uit de ene soort en plakt in de andere soort, nu patenteerbaar of niet?” Daar wordt in Brussel verschillend over gedacht.

Samen met de Haagse burgemeester Jan van Zanen en patentrechters Rian Kalden (l) en Egber Brinkman (r) opent minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat, l) het Haagse hoofdgebouw van het Unified Patent Court op 10 mei. "Het unitair octrooi bespaart ondernemers tijd, energie en geld. Zij kunnen hun innovatie in één keer beschermen op een markt van 350 miljoen consumenten. Zo hebben zij geen last meer van administratieve verplichtingen en vertaaleisen van alle zeventien landen." - Foto: ANP
Samen met de Haagse burgemeester Jan van Zanen en patentrechters Rian Kalden (l) en Egber Brinkman (r) opent minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat, l) het Haagse hoofdgebouw van het Unified Patent Court op 10 mei. – Foto: ANP

Kwekersrecht

Om deze nieuw uitgevonden plantenrassen te beschermen, bestaat er op zowel Europees als internationaal niveau het kwekersrecht. Deze vorm van intellectueel eigendomsrecht is speciaal ontworpen voor plantveredeling en valt dus niet onder het gewone octrooirecht.

Het idee achter het kwekersrecht is dat het bescherming biedt aan plantenrassen die duidelijk te onderscheiden zijn van andere rassen die bestaan wanneer het wordt aangevraagd. Wie voor een extra knapperige appel het kwekersrecht aanvraagt, is de enige die deze appel mag kweken of verkopen.

Maar de appel blijft wel beschikbaar voor kwekers die deze willen gebruiken om een nóg lekkerdere appel mee te maken. Of eentje die langer houdbaar blijft. De ‘bouwstenen’ van de appel blijven onder het kwekersrecht dus vrij toegankelijk. Innovatie wordt zo beloond met exclusief recht op verkoop, zonder dat verdere ontwikkeling in de kiem wordt gesmoord.

Europees octrooirecht

In tegenstelling tot het kwekersrecht dat alleen een ras beschermt, geeft het octrooirecht ook bescherming op eigenschappen. Octrooi aanvragen kan alleen wanneer het ontwikkelingsproces een technische stap bevat. Normaal gesproken kan men om die reden geen patent aanvragen op nieuwe plantenrassen die natuurlijk gekweekt zijn. Wanneer onze appel dus het resultaat is van ouderwetse kruising, is deze alleen te beschermen onder het kwekersrecht.

Dit heeft lange tijd goed gewerkt. Maar nu techniek ook steeds belangrijker wordt in de plantveredeling, groeit het aantal patenten dat wordt afgegeven op plantenrassen. Dit geldt bijvoorbeeld voor genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen.

Discussie leidde tot onrust

“Een aantal jaar terug leidde de discussie over patent- en kwekersrecht tot veel onrust”, vertelt Niels Louwaars van zaadveredelaarsvereniging Plantum. Om ervoor te zorgen dat de boel niet volledig stilviel, heeft hij zich ingezet om een beperkte vorm van het kwekersrecht in het octrooirecht te krijgen. “Wanneer er een patent rust op een eigenschap, zou je volgens de gebruikelijke manier van denken de hele plant niet meer mogen gebruiken om verder te kweken.”

Dat is uiteindelijk deels gerepareerd, aldus Louwaars. “Je mag zo’n eigenschap nu wel gebruiken om verder te kweken, behalve wanneer diezelfde eigenschap ook weer in het nieuw gekweekte ras zit.” Sinds 2017 is de discussie daarom weer wat verstomd.

Als dit straks op grote schaal wordt toegepast, wat blijft er dan nog over van het kwekersrecht?

Tot zover, zou je denken. Maar de voedingsindustrie verandert, en snel ook. SGP-Europarlementariër Bert Jan Ruissen maakt zich zorgen over nieuwe veredelingstechnieken, zoals de eerdergenoemde knip-plaktechniek Crispr-Cas. “De vraag is: wat gaat dit betekenen voor de voedselindustrie? En als dit straks op grote schaal wordt toegepast, wat blijft er dan nog over van het kwekersrecht?” vraagt hij zich af.

“Het verkrijgen van patenten wordt versimpeld door de komst van het Unitair Octrooirecht”, stelt hij. “Dat is een goede zaak, maar kan grote gevolgen hebben voor het gebruik van plantmateriaal”. De Europese commissie wil daarom ook meer regels voor het gebruik van technieken zoals Crispr-Cas.

Jan Huitema van de VVD vindt het een duivels dilemma. “Neem de hele discussie rond gewasbeschermingsmiddelen. De Europese Commissie wil het gebruik daarvan de komende jaren fors verminderen, maar dat kan alleen wanneer er nieuwe Crispr-Casachtige alternatieven op de markt komen. Daar ben ik niet tegen, maar die nieuwe alternatieven moeten dan wel vrij beschikbaar zijn en niet in de handen van enkele grote bedrijven.”

Zachte mais, harde regels

Louwaars: “Crispr-Cas is duidelijk een technische ingreep. Het is goed dat daar discussie over is en dat er regels voor komen. Ik ben vooral ongerust over alles daartussenin. We zien nu dat het mogelijk is om patentaanvragen zo op te stellen dat het lijkt alsof er een technische stap in zit.”

Niet zo lang geleden is er bijvoorbeeld een patent afgegeven op beter verteerbare mais voor koeien. “Hier is het nog maar de vraag of dit wel had gemogen, want die technische stap zien we niet duidelijk terug”. Als dit daadwerkelijk kan, dan bestaat de kans dat de scheidslijn tussen het octrooi- en kwekersrecht vervaagt.

Het is niet in het belang van de Nederlandse land- en tuinbouw dat we langzaam het octrooirecht in worden gedreven

En op dat punt wil de politiek helderheid. “Het is niet in de geest van de wet dat er juridische geitenpaadjes worden gezocht”, zegt Huitema. Hij wil dan ook af van alle onduidelijkheid. “Nog maar een paar jaar geleden heeft het Europees Parlement gezegd dat wij geen patenten op planten accepteren. Ik vrees dat het tijd wordt om opnieuw een dergelijke resolutie in te dienen, want het is niet in het belang van de Nederlandse land- en tuinbouw dat we langzaam het octrooirecht in worden gedreven.”

Medeauteur: Bert van Slooten.

Reacties

  1. Gaan we met deze octrooiwet dezelfde kant op als de Open Source voor computerbesturingen, Dit vrij te gebruiken besturingsprogramma. zit vol met gepatenteerde onderdelen om de te voorkomen dat de concurent (Windows) patenten vastlegt op deze programma onderdelen, waardoor de ontwikkelaar (Linux) geen gebruik meer zou kunnen maken van zijn eigen ontwikkelde programma’s. Het lijkt erop dat we door et Kwekersrecht onder te brengen bij het patent / octrooi bureau dezelfde kant op gaan. Dit lijkt me een rem op de ontwikkeling van betere rassen, maar zeker beperkt het de concurentie mogelijkheid. Helaas het gros van de beleidmakers laat zich leiden door het grootkapitaal en niet door de consumenten die hun maag willen vullen tegen de laagste kosten.

Beheer
WP Admin