De pootaardappelen gaan op dit perceel nog gemakkelijk van het land. - Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

NEPG bepleit betere dekking teeltrisico in aardappelcontract

In aardappelcontracten moet komend seizoen rekening worden gehouden met toenemende risico’s en kosten. Dat stelt de Noordwest-Europese aardappeltelersvereniging NEPG naar aanleiding van de oogstproblemen van dit jaar.

Door het extreem natte oogstweer kan een deel van de dit jaar afgesloten contracten niet worden nagekomen, waarschuwt de NEPG. Na een nat en laat voorjaar volgde een droge en hete periode en dat past in het patroon van klimaatverandering. De overvloedige regen tijdens de late zomer en herfst lieten opnieuw zien hoe het weer verandert. De organisatie wijst er daarom op dat de aardappelproductie steeds moeilijker, risicovoller, duurder en stressvoller wordt.

Door overvloedige regenval in de afgelopen maand zijn veel aardappelen in Noordwest-Europa nog niet geoogst. De oogstperiode was volgens de NEPG te kort om de aardappelen onder goede omstandigheden op te slaan.

Wel goede aardappelopbrengsten

Ondanks de problemen in het eerste deel van het groeiseizoen zijn de aardappelopbrengsten in het algemeen goed. NEPG mikt op een gemiddelde opbrengst van 45,8 ton per hectare in de vier belangrijkste teeltgebieden in Noordwest-Europa. Dit is 6,3% meer dan vorig jaar.

Gecombineerd met een grotere oppervlakte wordt de totale productie in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland geschat op 23,6 miljoen ton. Daarvan is inmiddels ongeveer 22,2 miljoen ton geoogst. Dat betekent dat nog 1,4 miljoen ton op het land staat. NEPG benadrukt niet te willen speculeren over hoeveel nog zal worden geoogst, maar een deel van de oogst moet als verloren worden beschouwd.

Maar 3 weken oogsten

Slechte weersomstandigheden in oktober brachten de oogstactiviteiten na slechts 3 weken tot stilstand. Noord-Frankrijk, het westelijk deel van België en de kustgebieden in Nederland werden het zwaarst getroffen. Het merendeel van de nog te oogsten percelen bevindt zich volgens NEPG in Nederland (15%) en België (11%).

Beheer
WP Admin