RundveeAchtergrond

Negentien procent minder melkquotum verleased

In het bijna afgelopen melkjaar 2013/2014 is er minder melk verleased dan in het vorige quotum jaar. Ook hebben er in februari, de laatste maand waarin quotum geleased mocht worden, veel minder transacties plaatsgevonden. Blijkt uit gegevens van het productschap Zuivel.

In totaal is er vanaf april 2013 tot en met 15 februari 2014 ruim 340 miljoen kilo melk verleased. Dit is maar liefst 19 procent minder dan in het melkjaar 2012/2013. Toen werd er ruim 421 miljoen kilo melk verleased. Het aantal transacties lag in dit melkjaar met bijna 10.500 ruim 21 procent lager dan in het vorige melkjaar.

Het einde van de leasemelkperiode verliep dit melkjaar veel rustiger dan gewoonlijk. Quotumbemiddelaars hadden geen last van last minute aanvragen en konden de transacties allemaal rustig afwerken. Dit is normaal wel anders, de laatste weken van de leaseperiode staan vaak in het teken van veel aanvragen en die allemaal in twee weken afgehandeld moeten worden. In laatste twee weken van dit jaar (1 februari tot en met 15 februari) werd er ondanks de grote overschrijding van het melkquotum veel minder melk verhuurd dan gewoonlijk. Er werd zo’n 99 miljoen kilo melk verleased. Terwijl er een jaar eerder nog ruim 227 miljoen kilo melk werd geplaatst in de laatste twee weken van de leaseperiode.

Oorzaak van de afname is enerzijds de hoge prijs die leasers dit jaar moesten betalen om melk te kunnen leasen. Anderzijds was er minder melk beschikbaar. Melkveehouders die in andere jaren een deel van hun quotum konden missen voor lease, molken dit jaar ook meer dan in andere jaren. Hierdoor was het deel dat verleased kon worden ook kleiner dan gewoonlijk.

De prijs van leasemelk lag dit melkjaar op gemiddeld €5,19 per kilo vet. Vanaf november lag de prijs zelfs boven de 6 euro per kilo. Ter vergelijking; in melkjaar 2012/2013 lag de gemiddelde leaseprijs op €3,52 per kilo en in 2011/2012 op €4,59 per kilo vet.