AlgemeenNieuws

Negen Natura 2000-gebieden ‘vol’ met PAS-meldingen

Den Haag – Het aantal Natura 2000-gebieden waarvoor 95 procent van de ontwikkelingsruimte in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is uitgeput, is opgelopen tot negen.

Maandag werd het Natura 2000-gebied Van Oordt’s Mersken (bij Beetsterzwaag, Friesland) toegevoegd aan de lijst met gebieden waar niet langer kan worden voldaan met een melding.

Het gaat nu om de gebieden Alde Feanen, Duinen Ameland, Duinen Schiermonnikoog, Rijntakken, Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek, Deurnse Peel & Mariapeel en Veluwe.

Stikstofbelasting onder 1 mol per hectare

In het Programma Aanpak Stikstof is geregeld dat veebedrijven kunnen volstaan met een melding als hun stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden beneden 1 mol per hectare per jaar blijft. Als via de meldingen 95 procent van de beschikbare ruimte is uitgeput, wordt de grens van 1 mol verlaagd tot 0,05 mol per hectare per jaar.

Natuurbeschermingswetvergunning

Dat de gereserveerde ruimte is uitgeput betekent dat alleen ontwikkelingsruimte kan worden verkregen door een Natuurbeschermingswetvergunning aan te vragen.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin