Om de biologische landbouw te versterken is voor 2023 en 2024 € 26 miljoen beschikbaar uit het transitiefonds - Foto: Ton Kastermans Fotografie AlgemeenNieuws

Nederland wil naar 15% biologische landbouw in 2030

Nederland heeft de ambitie om het huidige biologisch landbouwareaal van 4% te vergroten naar 15% in 2030. Om de biologische landbouw te versterken is voor 2023 en 2024 € 26 miljoen beschikbaar uit het transitiefonds. Dit staat in het Biologisch Actieplan dat landbouwminister Piet Adema vandaag 19 december naar de Tweede Kamer stuurt.

Om te komen tot een areaal van 15% gaat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met de sector en ketenpartijen aan de slag om biologische productie en consumptie te laten toenemen. Onder meer door een consumentencampagne, marktontwikkeling en de verlenging van het investeringsfonds waarmee boeren gemakkelijker financiering kunnen krijgen voor de omschakeling naar biologisch. Ook door het vergroten van kennis en innovatie via een kennisagenda.

Duurzaam voedselsysteem

Het Biologische Actieplan draagt volgens het ministerie bij aan de ontwikkeling naar een duurzaam voedselsysteem en aan de Green Deal van de EU. “Al jaren laten biologische boeren zien dat biologische landbouw een realistische en rendabele manier van verduurzaming is”, aldus Adema. “Daar ben ik echt ontzettend trots op. Met hun harde werk laten deze pioniers zien dat biologische landbouw een prachtige kans is voor boeren die duurzamer willen worden.”

Markt biologische landbouw nog klein

De minister geeft wel aan dat de markt voor biologische landbouw nog klein is en dat de omschakelkosten hoog zijn. Het actieplan is een eerste stap om samen met de sector en de keten biologische landbouw een volwaardig deel van het Nederlandse voedselsysteem te maken. Er komt een nieuw team, met daarin vertegenwoordigers van LNV, de sector en andere geïnteresseerden. Om zo de afzet van biologische producten in de diverse verkoopkanalen te vergroten. Ook ondersteunt LNV de sector bij een bewustwordingscampagne voor consumenten over biologische producten.

Toeleveranciers, verwerkers, supermarkten en banken spelen volgens LNV een essentiële rol bij het bereiken van een betere afzet en prijs. In het Landbouwakkoord zullen afspraken gemaakt worden met deze ketenpartijen. Dit moet leiden tot een omzetgroei van biologische producten en een betere prijs voor de boer.

Verlenging Investeringsfonds Duurzame Landbouw

LNV verlengt het Investeringsfonds Duurzame Landbouw – waarmee boeren financiering met gunstige voorwaarden kunnen krijgen voor de omschakeling – in ieder geval tot en met juni 2023. Ook komt er een landelijke helpdesk waar boeren die willen omschakelen terecht kunnen met vragen over regelgeving, innovaties en financieringsmogelijkheden.

Op het gebied van grond herziet LNV het pachtsysteem, om langdurige pachtcontracten de nieuwe standaard te maken. Dat geeft boeren meer zekerheid om de omschakeling naar biologisch te maken. Ook zal het Rijksvastgoedbedrijf vanaf de zomer van 2023 financieel voordeel geven aan duurzamere pachters. Ten slotte wordt gekeken naar het gebruik van landschapsgrond – een tussenvorm van natuur – en landbouwgrond.

Reacties

 1. “Al jaren laten biologische boeren zien dat biologische landbouw een realistische en rendabele manier van verduurzaming is”, aldus Adema.
  Waarom groeit de sector dan niet uit zichzelf? Waarom moet iedereen dan helpen duwen en trekken en er een enorm bedrag aan subsidie insteken?

 2. “Al jaren laten biologische boeren zien dat biologische landbouw een realistische en rendabele manier van verduurzaming is”, aldus Adema.
  ———-
  Biologische landbouw kan alleen bestaan dankzij mest en compost uit de gangbare landbouw.
  Het is de bedoeling de veestapel in te krimpen en grondgebonden te maken. Tegelijk wil de EU het gebruik van kunstmest halveren. Door deze maatregelen kunnen de gangbare boeren geen schep mest of compost meer missen. Ze hebben alles wat beschikbaar is zelf nodig.
  De biologische boeren komen droog te staan. Ze kunnen dan wel het areaal verdrievoudigen, extra markt hebben ze nauwelijks nodig omdat de productie per hectare zo sterk naar beneden gaat dat de totale beschikbaarheid van biologische producten niet veel meer zal zijn dan op dit moment.

 3. Als er markt voor is zou ik zeggen goed, maar daar wringt de schoen. Er is geen afzet voor, en ik benk dat juist minder afzet komt in plaats van meer, de mensen hebben gemiddeld minder te besteden en dat komt het biologische segment al helemaal niet ten goede

Beheer
WP Admin