<em>Foto: Henk Riswick</em> AlgemeenNieuws

Minder antibioticaresistentie door effectief beleid

De afname van het antibioticagebruik in de veehouderij zorgt ook voor een afname van resistente bacteriën. Dat blijkt uit onderzoek van het expertpanel van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa). Daarmee wordt het doel van het antibioticabeleid bereikt. De SDa verwacht dat bij een verdere daling van het antibioticagebruik de resistentie ook verder zal dalen.

Het gebruik van antibiotica daalde tussen 2009 en 2015 met 37% bij vleeskalveren terwijl de resistentie van antibiotica in deze periode met 28% daalde. In de varkenshouderij daalde het antibioticagebruik met 54%, terwijl de resistentie tegen antibiotica daalde met 22%. Bij vleeskuikens daalde het antibioticagebruik met 57%, terwijl de resistentie met 8% daalde.

In de melkveehouderij daalde het antibioticagebruik met 43% terwijl de resistentie met 79% daalde.

“De link is duidelijk gelegd dat een totale afname van het gebruik van antibiotica zorgt voor een totale afname van resistentie bij bacteriën”, legt directeur Hetty van Beers van de SDa uit. De resistentie tegen hoogwaardige antibiotica, de laatste redmiddelen, is ook afgenomen. Deze middelen worden in de veehouderij vrijwel niet meer gebruikt. De resistentie tegen fluorochinolonen vormt hier een uitzondering op, deze is minder gedaald.

Verschillende antibiotica

Uit het onderzoek blijkt tevens dat veel E.coli-bacteriën resistent zijn tegen 3 of meer klassen antibiotica. Bij vleeskuikens is dit bij 75% van de bacteriën, bij varkens 54%, bij kalveren 45% en bij melkvee 4,5%.

De relatie tussen het antibioticagebruik en de resistentie is volgens het expertpanel niet zo sterk en zo specifiek dat het mogelijk is om een voorspelling over de ontwikkeling van de resistentie te geven. “Er zijn heel veel andere factoren die een rol spelen bij de resistentievorming, zoals het management op bedrijven”, zegt Van Beers.  Ook co-resistentie, waarbij het resistentiemechanisme sneller werkt voor andere antibioticatypen dan waarvoor de bacterie al resistent is, speelt hierbij een rol.

Huidige antibioticabeleid voortzetten

Omdat het lastig is om te sturen op resistentievorming adviseert SDa om de huidige werkwijze in het antibioticabeleid, gericht op verdere reductie van antibioticagebruik, voort te zetten. “Daarbij moeten we ons vooral richten op bedrijven die in het benchmarksysteem nog in het rode en oranje gebied zitten. Daar is nog winst te behalen”, zegt Van Beers. Bedrijven die al in het groene (streefwaarde) gebied zitten, hoeven niet verder te reduceren. “We moeten er wel voor zorgen dat zieke dieren wel behandeld kunnen worden als dat nodig is”, zegt Van Beers.
Het ministerie van Economische Zaken komt in de zomer met nieuwe voorstellen voor het vervolgtraject van het antibioticabeleid.

Beheer
WP Admin