AkkerbouwNieuws

Miljoenen gevraagd voor innovatie akkerbouw

Doetinchem – Het Productschap Akkerbouw vraagt in samenwerking met het bedrijfsleven aan de topsectoren om 100,3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor innovatie in de jaren 2013-2016

. Te onderzoeken zijn onder meer raffinage van biomassa op het boerenerf of het nagenoeg emissievrij maken van de land- en tuinbouw.

Het bedrijfsleven stelt 97,8 miljoen euro beschikbaar. Innovatie moet de positie van Nederland in de land- en tuinbouw versterken, blijkt uit het programma Akkerbouw. Onderverdeeld in de thema’s ‘bodem’, ‘plantgezondheid’, ‘biobased economy’ en ‘markt- en keteninnovaties’ zijn onderzoeksvoorstellen geschreven. Zo moet de bodem beter en duurzamer benut worden met een hogere economische waarde. Ook kan onderzoek uitwijzen of raffinage van partijen plantaardige overschotten zonder marktwaarde op het erf zelf haalbaar is. “Je kan ook denken aan een mobiele biomassa-raffinage”, zegt een woordvoerder van het Productschap.

Het onderzoeksprogramma is samengesteld door Productschap Akkerbouw en de gelieerde bedrijven Agrifirm, Avebe, CZAV, LTO Nederland, NAO, Plantum NL, Royal Cosun, IRS en VAVI in samenwerking met de overheid en Wageningen UR. De topsectoren besluiten op 27 juli welke voorstellen worden uitgewerkt tot concrete onderzoeksprogramma’s in 2013.

Beheer
WP Admin