Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

‘Methaanuitstoot is onderschat’

De uitstoot van methaan ligt in Nederland veel hoger dan gedacht. Sinds 1990 is de uitstoot niet zoals door de overheid gerapporteerd met 43%, maar slechts met 20% gedaald. Dat schrijft de journalistieke website De Correspondent op basis van beperkte metingen door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

De oorzaak van het verschil is onduidelijk.

Methaan is een broeikasgas en veel schadelijker dan CO2. Modellen over de uitstoot zijn volgens het artikel vaak gebaseerd op schattingen en oncontroleerbare claims van de industrie. De overheid controleert wel de rekenmethode en of de uitkomst past bij wat de uitstoot zoals zij die verwacht bij een bepaalde activiteit. Metingen van bedrijven blijven geheim.

Meer methaan dan gedacht

Uit de schaarse metingen die er wel zijn komt naar voren dat de hoeveelheid methaanuitstoot in werkelijkheid veel hoger is. Daarbij worden meerdere verklaringen gegeven. Zo zou meer methaan dan gedacht vrij kunnen komen uit veenweides, sloten en plassen. Het kan ook dat de industrie meer methaan uitstoot dan uit haar eigen berekeningen blijkt.

Koeien brengen ook methaan in omloop, maar dat wordt niet direct gelinkt aan het grote verschil tussen de schaarse metingen en de officiële cijfers.

Klimaatdoelstellingen

Het ministerie voor Infrastructuur en Milieu zegt de cijfers onder de loep te nemen. Als de methaanuitstoot inderdaad hoger blijkt te liggen dan uit de modelberekeningen blijkt, dan moet Nederland mogelijk extra maatregelen nemen om toch klimaatdoelstellingen te halen.

De doelstellingen zijn de uitkomst van een topconferentie in Parijs.

Beheer
WP Admin