Akkerbouwer Jan Blok uit het Zeeuwse Rilland laat mestdistribiteur De Koster 6 hectare tarwestoppel bemesten. - Foto's: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Mest over de tarwestoppel en groenbemester zaaien

In het zuidwesten is de wintertarwe eraf. Het is droog, maar verder zijn de omstandigheden goed om mest over de stoppel uit te rijden en groenbemester te zaaien.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief bodemgezondheid en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.

Met een Vervaet Trike rijdt Rien de Koster 30 ton rundveedrijfmest per hectare uit. Hoewel de grond droog en hard is wordt de mest goed ingewerkt.

Hier is goed te zien dat de harde korst zich makkelijk laat breken.

Vrachtwagenchauffeur Bouke Nieuwenhuijse haalt bij melkveehouder van Schaik een nieuwe vracht mest.

Het papierwerk dat eerder voor iedere vracht nodig was, is verleden tijd. De registratie gebeurt nu digitaal via een barcode.

Met drie auto`s wordt af en aan gereden om de voorraadbunker op peil te houden. De trike komt steeds op dezelfde plaats laden. Onder natte omstandigheden kan dat wel eens structuurschade aan de bodem opleveren. Nu is daar door de droge en vaste grond niets van te merken.

De volgende dag trekt Blok de grond los met een cultivator, in een volgende werkgang zaait hij de groenbemester.

Blok zaait gele mosterd met daaraan 3% bladrammenas toegevoegd.

Ondanks de droogte laat de grond zich goed bewerken. Rechts bemest en links al met de cultivator bewerkt.

Op het gezaaide deel zijn de droge kluiten door de bewerking verdwenen. Hierna wordt het perceel nog extra aangedrukt met cambridgerollen. Desondanks zal de kieming nog wel even op zich laten wachten. Regen van betekenis zit er de komende tijd nog niet echt in. Volgend jaar worden hier aardappelen geteeld.

Beheer
WP Admin