Foto: Hans Prinsen RundveeNieuws

Melkveebedrijf blijft buiten richtlijn industrie-emissie

De extra regels voor industriële emissies gaan voor veel minder veehouderijen gelden dan de Europese Commissie aanvankelijk wilde. De melkveehouderij blijft er voorlopig buiten.

Voor de intensieve veehouderij zijn ruimere drempelwaarden gesteld, waardoor veel minder bedrijven onder de richtlijn vallen. De lidstaten, het parlement en de Europese Commissie konden het niet eens worden over een drempelwaarde voor de rund- en melkveehouderij.

De drempelwaarden die in het compromis zijn vastgelegd zijn fors hoger dan de Europese Commissie wilde. De Europese Commissie stelde een grenswaarde voor van 150 grootvee-eenheden (gve). Dat zou betekenen zo’n 5.000 rundvee- en melkveebedrijven, 850 vleeskalverbedrijven, 1.800 varkensbedrijven en ruim 100 pluimveebedrijven in Nederland onder de Europese richtlijn zouden gaan vallen.

Geen compromis voor rund- en melkveebedrijven

In de onderhandelingen heeft de Europese Commissie die drempelwaarden losgelaten. Voor varkensbedrijven komt de drempel op 350 gve (700 zeugen of 1.167 mestvarkens), voor bedrijven met varkens en pluimvee op 380 gve, voor leghennenbedrijven op 300 gve (21428 leghennen), voor vleeskuikens op 280 gve (41.791 vleeskuikens).

Voor de rund- en melkveebedrijven kon geen compromis worden bereikt. De lidstaten wilden wel een drempelwaarde, maar het Europees Parlement wilde de melkveehouderij helemaal buiten de verordening houden. Extensieve bedrijven blijven sowieso buiten de werking van de wet.

Emissie van ammoniak en fijnstof verminderen

Afgesproken is dat de Europese Commissie uiterlijk op 31 december bepaalt of er ook maatregelen nodig zijn om de emissie uit de rundveehouderij aan banden te leggen met de richtlijn voor industriële emissies.

Doel van de richtlijn is de emissie van bijvoorbeeld ammoniak en fijnstof te verminderen. Bedrijven die onder de richtlijn vallen, moeten daarvoor vergunningen aanvragen waarbij het gebruik van de best beschikbare technieken vereist wordt. Dat geldt ook bij de aanpassing en actualisering van vergunningen.

Reacties

  1. Het lijkt er op dat europese politici geen voedsel willen produceren. Drie boeren met 100 gve hoeven niks en één boer met 300 gve wél, terwijl daar ook gewoon 300 gve aan dieren staan. Kunnen politici nog denken?

    1. Europese politici willen wel graag producten van Oekraïense bedrijven met meer dan 1000 gve. Maar ja, Oekraïne is alleen Europees als het de Europese politici uitkomt.

Beheer
WP Admin