Premium
‘Niet alles kan overal’, heette het rapport dat Johan Remkes in 2020 presenteerde naar aanleiding van wat toen stikstofproblematiek heette. - Foto: Koos Groenewold AkkerbouwColumn

‘Waar kan wat wél in de toekomst?’

Reacties

  1. Denken die wetenschappers klein of groot? Nederlandse gronden van minder kwaliteit zijn buiten nederland misschien wel gronden van goede europese kwaliteit. Zeggen die lieden nu dat die goede drie stukken grond in nederland de basis moeten zijn voor de landbouwproductie in heel europa? Denken die wetenschappers met hun verstand of met een (groene) hart/ persoonlijke mening? Volgens mij moet je zoveel land gebruiken zodat iedereen te eten heeft. En dat je mindere gronden ook nodig hebt en dat je die dus moet verbeteren. De stekker eruit trekken en voedseltekorten creëren is dom.

  2. De vraag is zijn de kleigronden, die deels onder de zeespiegel liggen wel de beste gebieden voor agrarische productie? Bij zeespiegelstijging zal overstromingsgevaar groter zijn bij het oude land op de zand en löss gronden. Laat ik maar zwijgen over de verzilting via kwel die nu al voor problemen zorgt. hier komt een nog groter probleem bij “Het westelijk klei gebied ligt aan zee en daardoor ideaal voor uitbreiding van handel en transport via zee. Dit maakt de gronden aldaar voor landbouw onbetaalbaar.

Beheer
WP Admin