Premium
FrieslandCampina gaf een genuanceerde mening over het verhogen van de melkprijs voor de consument, aldus Vergaderboer over uitzending tv-programma De prijsknaller. - Foto: Roel Dijkstra RundveeColumn

‘Melk als prijsknaller’

Reacties

 1. “Hij slaagde er in de journalisten duidelijk te maken dat boeren al jarenlang dezelfde melkrijs krijgen als in de jaren 90 van de vorige eeuw. De kosten zijn in die tijd fors gestegen. Dus kon de boer niet anders doen dan meer koeien melken om de kostprijs te verlagen”.

  Gelooft Vergaderboer écht dat wanneer de melkprijs hoger was geweest de boeren minder waren opgeschaald? De opschaling was net zo hard gegaan en misschien zelfs nog wel harder. Het enigste verschil was geweest dat de boeren niet €2 per liter quotum hadden betaald maar €3 of zelfs €4.

  In feite is er sprake van een vicieuze cirkel. Wereldwijd slagen boeren erin om een lagere kostprijs te realiseren. Daardoor zijn de marges in de melkveehouderij goed en wordt er meer gemolken. Dit leidt tot overaanbod waardoor de prijs daalt. Boeren die er niet in geslaagd zijn de kostprijs te verlagen vallen vervolgens af. Daardoor daalt het aanbod en stijgt de prijs weer.

  Het is dus niet alleen zo dat boeren opschalen omdat de melkprijs te laag is. Het tegenovergestelde geldt ook: de melkprijs daalt omdat boeren opschalen.
  De meerjarige melkprijs zal altijd een evenwicht vinden op een niveau waarbij de 50% boeren met de laagste kostprijs voldoende marge hebben.

  1. Maar je kunt de nederlandse kostprijs zo hoog hebben dat ze allemaal moeten stoppen en alle poolse melkveehouders miljonair worden.

 2. Inderdaad goed verwoord, laat de consument maar betalen (vooral de groene.., desnoods sponseren we de voedselbank.

 3. Waterverkopers zijn waterproducenten. Als waterverkopers te weinig geld krijgen sluiten ze de kraan. Melkverkopers zijn geen melkproducenten. Als er teveel melk is dan kopen ze hun melk goedkoper in. Gunstig dus. Bij lage melkprijzen kunnen melkfabrieken ook hun zuivel goedkoop aanbieden terwijl ze toch een marge pakken. Melkfabrieken zitten niet te wachten op hoge boeren melkprijzen.

Beheer
WP Admin