Een vergunningsplicht voor grondwateronttrekking treft vooral waterschappen, boeren en andere partijen met kleinere wateronttrekkingen, waar momenteel alleen een meldplicht geldt. - Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Meet- en registratieplicht voor grondwateronttrekking, nog geen vergunningsplicht

De invoering van een vergunningsplicht voor alle grondwateronttrekkingen is nog onzeker. Minister Mark Harbers overweegt een meet- en registratieplicht als alternatief.

Het is nog onzekere of er daadwerkelijk een vergunningsplicht komt voor alle grondwateronttrekkingen. Vooralsnog zal gewerkt worden aan een meet- en registratieplicht, blijkt uit een brief van minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Recent werd tijdens een debat in de Tweede Kamer duidelijk dat een Kamermeerderheid voor een meldplicht is en dat een vergunningsplicht wordt overwogen. Ook de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) adviseert om alle wateronttrekkingen vergunnings- of meldingsplichtig te maken.

Gevolgen boer na invoering vergunningsplicht grondwateronttrekking

Een vergunningsplicht voor het onttrekken van grondwater raakt vooral waterschappen en boeren en andere partijen die relatief kleine hoeveelheden water onttrekken, omdat daar nu alleen een meldplicht geldt of dat ze meldingsvrij zijn. De door de minister van IenW ingestelde Studiegroep Grondwater concludeerde in 2021 dat een vergunningsplicht voor alle grondwateronttrekkingen niet uitvoerbaar is. Ook al is het wel nuttig en noodzakelijk om alle onttrekkingen in beeld te hebben. Daarom wil het kabinet in ieder geval een meet- en registratieplicht invoeren voor alle wateronttrekkingen. Dit om inzicht te krijgen in de grondwaterstanden en de hoeveelheid water die jaarlijks onttrokken wordt. Deze gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt voor het opstellen van een grondwaterplafond.

Rol provincies en waterschappen bij grondwateronttrekking

Op dit moment zijn provincies verantwoordelijk voor grotere onttrekkingen van grond- en oppervlaktewater. Het gaat dan om meer dan 150.000 m3 per jaar. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor grondwateronttrekkingen voor industrie (kleiner dan 150.000 m3 per jaar), bronbemalingen, beregening en saneringen. Maar ook voor oppervlaktewateronttrekkingen. Deels zijn deze onttrekkingen vergunningsplichtig. Kleinere onttrekkingen hoeven vaak alleen te worden gemeld. Grondwateronttrekkingen kleiner dan 10 m3 per uur zijn over het algemeen vrijgesteld van een vergunnings- en/of meldingsplicht. Waterschappen bepalen zelf welke onttrekkingen vergunningsplichtig zijn en welke meldingsplichtig.

Het verdere onderzoek naar een vergunningplicht voor wateronttrekking gaat door.

Lees ook: Investeren in beregening kan vaak uit

Medeauteur: ANP

Reacties

  1. Ja ,en de volgende stap is belasting op elke m3 water die je op pompt.Het gaat bij de overheid alleen maar om zoveel mogelijk geld binnen te harken zodat ze dit uit kunnen geven aan onnozele onderzoeken.

  2. Even alles in perspectief zien:
    “DSM pompt elk jaar met 40 pompen meer dan 10 miljard liter grondwater van een diepte tussen de 20 en 40 meter op. Ter illustratie, dat zijn 72 eengezinswoningen tot aan de schoorsteen gevuld met water, elke dag. Het grondwater wordt onder andere gebruikt als koelwater voor machines in de Delftse fabrieken. Het grondwater wordt na gebruik via een tien kilometer lange leiding in de Noordzee geloosd. Tot de dag van vandaag gebeurt dit nog steeds.”

  3. Hebben we in Limburg al sinds (ik meen) 1995.
    Toen is er begonnen met “Beregenen op maat”. Vandaar uit is het geëvolueerd naar put en pompregistraties waarbij pompcapaciteit werd gemeten. De pompen moest men voorzien van een doorstroommeter of urenteller. Jaarlijks moest je de opgepompte m3 water doorgeven bij het waterschap.

Beheer
WP Admin