<em>Foto: Jan Willem Schouten</em> AlgemeenNieuws

‘Marktsituatie dwingt tot mestverwerking’

Het uitrijdseizoen van dierlijke mest verloopt door het wisselvallige weer zeer moeizaam. Mestdistributeurs verwachten dat in tarwe dit jaar minder mest uitgereden zal worden. Lange tijd was het te wisselvallig om mest uit te rijden en met het mooie weer op komst zal de tarwe mogelijk zo hard groeien dat mest uitrijden niet meer mogelijk is. Akkerbouwers kiezen dan voor kunstmest.

Hans Verkerk van de sectie meststoffendistributie van Cumela verwacht een zeer moeilijk mestjaar. Veel putten zijn nog niet leeg en over 2 weken zullen de voorjaarswerkzaamheden naar verwachting afgerond zijn, waardoor er geen mest meer uitgereden wordt.

“Het enige alternatief is dan nog mestverwerking. De mestverwerkingsplicht is dit jaar eigenlijk niet nodig, de marktsituatie dwingt al tot mestverwerking”, aldus Verkerk. Hij merkt dat de verweking waar mogelijk al wordt opgeschaald.

Mestafzetprijzen horen nu te dalen

Mestafzetprijzen zijn stabiel tot stijgend. Normaal gesproken dalen de prijzen in deze tijd van het jaar. Door het moeizame voorjaar blijven ze op niveau. Als er plek is om mest te plaatsen moeten handelaren er snel bij zijn en zij bieden dan ook niet lager. Akkerbouwers krijgen zo’n €9 per kuub toe voor het ontvangen van rundermest en €12,50 voor varkensmest.

Grote verschillen per regio

In het Zuiden is het mestseizoen in de afrondende fase. CZAV geeft aan dat er dit jaar ongeveer dezelfde hoeveelheid aan drijfmest in Zeeland is aangewend. Wel verdringt rundveemest de afzet van varkensdrijfmest door een groeiend aanbod van rundveemest en verandering in wetgeving.

Door het natte weer is er in het noorden van het land nu pas de mogelijkheid om mest uit te rijden op aardappelland. Op sommige percelen is het echter nog steeds te nat en moeten akkerbouwers nog even wachten. De grootste problemen met mestafzet zijn in de regio Oost. Daar zijn de prijzen ook het hoogst. In het gebied is weinig mestverwerking en de afstand tot de akkerbouwgebieden is groot.

Beheer
WP Admin