Foto: Theo Galama RundveeVideo

Mais beregenen vanwege kluitvorming

Door het natte voorjaar en het snel opdrogen van het land is kluitvorming ontstaan bij sommige maispercelen. Hierdoor komt de mais bij melkveehouder Bastian uit Hallum (Fr.) slecht op.

Sinds vorige week is hij aan het beregenen om alle mais op de percelen te laten opkomen.

Beheer
WP Admin