Het oppompen van water in de Peelvenen is sinds 2022 verboden. Maar ertegen optreden, lukt de provincie Limburg vooralsnog niet. – Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Limburg kan oppompen grondwater zonder vergunning niet tegenhouden

Het lukt de provincie Limburg op dit moment niet om het oppompen van grondwater zonder vergunning rond de Peelvenen tegen te houden. Om hiertegen te kunnen optreden, moet de provincie kunnen uitleggen wat de negatieve effecten van alle losse onttrekkingen op de natuur zijn. Maar de data daarvoor ontbreken. Dat schrijft het college in antwoord op vragen van GroenLinks in Limburg.

De Peelvenen is een verzamelnaam voor meerdere Natura 2000-gebieden in Noord-Limburg en het oosten van Brabant. De natuur van die gebieden is verdroogd. Bedrijven en boeren in de omgeving gebruiken grondwater om bijvoorbeeld akkers te besproeien als er weinig regen valt. Dat mocht lange tijd zonder dat daarvoor een vergunning nodig was.

Omdat het oppompen van water bijdraagt aan de verdroging van de natuur, besloten de provincies in 2022 die praktijk niet langer toe te staan zonder vergunning. Het blijkt echter moeilijk om bedrijven en boeren ook echt te dwingen om te stoppen met het onttrekken van water. Om dat te kunnen doen, moeten de provincies per geval kunnen aantonen wat de negatieve effecten op de natuur zijn. De analyse van die effecten kost tijd, stelt Limburg. Sterker: het college betwijfelt of de analyses voldoende zijn om bedrijven en agrariërs te dwingen tot stoppen met de grondwateronttrekkingen.

Transitiemaatregelen door boeren stimuleren

Het gevolg van deze klem, zoals de provincie het omschrijft, kan zijn dat de natuur van de Peelvenen verder verslechtert. “De economische consequentie is dat de agrarische bedrijvigheid voorlopig nog gebruik kan blijven maken van grondwater om ook bij droogte de gewasgroei te bevorderen”, voegt de provincie daar nog aan toe.

Om in de tussentijd toch iets te kunnen doen voor de natuur, sloten Limburg en Brabant samen met de betrokken waterschappen begin dit jaar een intentieovereenkomst. Daarmee proberen de overheden de landbouw te stimuleren tot het nemen van transitiemaatregelen, zodat minder water nodig is.

Beheer
WP Admin