Boeren in de Peelvenen hebben straks niet meer automatisch vrijstelling voor het beregenen van hun akkers, maar moeten een vergunning daarvoor aanvragen. - Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Straks vergunning nodig voor beregenen in Peelvenen

Boeren in het gebied de Peelvenen, op de grens van de provincies Noord-Brabant en Limburg, mogen binnenkort hoogstwaarschijnlijk niet meer zonder vergunning hun akkers beregenen in de Peel.

De natuur gaat daar voortaan voor de belangen van de landbouw, blijkt uit een aangepast beheersplan van de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Boeren hebben straks niet meer automatisch vrijstelling voor het beregenen van hun akkers, maar moeten een vergunning daarvoor aanvragen. Wel geldt een overgangsperiode van twee jaar waarin de boeren de tijd krijgen zich aan de nieuwe maatregel aan te passen, bijvoorbeeld door het telen van gewassen die minder water nodig hebben.

Wetgeving rondom Natura 2000-gebieden

Vorig jaar haalde de Raad van State een streep door het beregenen zonder vergunning. Dit was onrechtmatig op grond van wetgeving rondom Natura 2000-gebieden. De provincies moeten in Natura 2000-gebieden flora en fauna beschermen. Die natuur wordt echter steeds verder aangetast, erkennen nu ook beide provincies, die van een “moeilijk dilemma” spreken.

“Verdroging door klimaatverandering en het intensieve gebruik van grondwater voor verschillende toepassingen hebben voor de Peelvenen tot een onhoudbare situatie geleid”, erkennen beide provincies in een woensdag uitgegeven verklaring. Door beregening slinkt de grondwatervoorraad, en dat gaat ten koste van de natuur. “De uitspraak van de rechter over beregening in de Peelvenen vraagt nu van ons om de natuurbescherming als primair vertrekpunt te nemen”, zegt de Brabantse gedeputeerde Hagar Roijackers.

Beregenen tijdens overgangsperiode

Tijdens de overgangsperiode van twee jaar blijft beregenen mogelijk, maar er zijn grenzen aan. Als het grondwater te ver daalt, worden er alsnog beperkingen opgelegd. De Limburgse gedeputeerde Lia Roefs wil “samen met de agrariërs gaan kijken hoe we zo veel mogelijk waterbesparende maatregelen kunnen treffen en hoe we een lager grondwatergebruik kunnen stimuleren.”

De provincies hopen in de loop van dit jaar het beheerplan definitief vast te stellen. Vanaf 25 mei kunnen er zes weken lang zienswijzen worden ingediend. Het definitieve besluit wordt in het najaar genomen.

Reacties

 1. Bescherming van natura 2000 gebieden staat ineens boven alles. Boven voedselvoorziening, boven werkgelegenheid, boven leefbaarheid platteland, boven de mogelijkheid om huizen te bouwen om in te wonen, enz, enz.
  Na Stikstof wordt de waterhuishouding de volgende waarbij je als boer aan moet tonen geen significante schade te veroorzaken aan de natuur.
  Als door beregenen het grondwaterpeil een paar centimeter meer zakt dan hij door de droogte toch al zou zakken kan dat volgens ‘de deskundigen’ significante schade geven. Je kunt nooit aantonen dat door jou beregenen de grondwaterstand niet verder zakt, dus kun je ook geen vergunning krijgen. Dit gaat straks dus voor alle Natura 2000 gebieden gelden. Boeren in deze gebieden worden volledig uitgerookt.
  Ongeveer 100 jaar geleden, toen er nog mensen met gezond verstand in de politiek rondliepen zijn deze gronden in de Peel ontgonnen. Woeste gronden werden in gebruik genomen om de bevolking van voldoende voedsel te voorzien. Het ontginningsdorp Ysselsteyn, is zelfs vernoemd naar de toenmalig minister van landbouw. Nu willen ze de geschiedenis weer terug draaien en moeten de boeren weer weg.
  Pure decadentie, ze zijn werkelijk volledig de weg kwijt.

 2. Dan blijft er maar 1 gewas over , in de peel zullen de mensen cactussen moeten gaan eten…..
  Ze worden met de dag gekker da volk in den bosch!
  De natuur herstel zich van zelf, maar een gewas gaat verloren als het geen water krijgt.
  Het is pure weelde dat we zo’n onzinnige dingen op kunnen leggen aan de boeren

 3. Het staat daar al vol met mais, dus telen van gewassen die minder water nodig hebben doen ze al

 4. Het is te hopen dat we 7 magere jaren krijgen; vrijwel NIETS te krijgen in de supers. Ronkende dieselvrachtwagens die kip komen brengen uit Oekraine en verder blombollen eten ….
  Met dank aan links, groen en uit de stad. Wat een schijtvolk …

Beheer
WP Admin