Foto: Michel Velderman RundveeColumn

‘Leven en werken op familiebedrijf’

Nergens zo’n fenomeen als in de landbouw.

In weinig sectoren is het fenomeen ‘familiebedrijf’ zo van toepassing als in de landbouw. Bedrijven die vaak al vele generaties in de familie zijn en ook als zodanig steeds weer zijn doorgegeven. Ook ons bedrijf kan als zodanig worden gekwalificeerd.

Naar hartelust boeren

Opa heeft ooit het bedrijf met zestien melkkoeien overgenomen van zijn vader in een tijd waarin de landbouw volop aan het schaalvergroten was. Achteraf natuurlijk een prachtige tijd om naar hartelust te boeren, inclusief vele stimulansen vanuit de overheid om productie te verhogen. Wat een contrast met de landbouw heden ten dage. Met een overheid die alleen oog lijkt te hebben voor een papieren stikstofprobleem bijvoorbeeld. Een gedrocht dat dankzij vele aannames en discutabele berekeningen en metingen kant noch wal raakt. Toch is het aan ons om hiermee om te gaan of op een goede manier tegen te ageren. Toch word je er wel eens moe van, moe van de vele onzin die over je wordt uitgestort door figuren die geen enkel benul hebben van wat er leeft in de sector. Figuren die de hele dag betaald de tijd hebben om zulke onzin te bedenken.

‘Lekker je ding doen’

Hoe anders is het om naast het leiden van je bedrijf op de spaarzame momenten ook nog te proberen om dingen op een juiste en onderbouwde manier te moeten weerleggen en te laten zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Ik merk aan mezelf dat ik er steeds een beetje minder goed tegen kan om de energie hiervoor op te kunnen brengen. Je wilt natuurlijk gewoon lekker je ding doen en ondernemen binnen de gestelde kaders, zonder dat deze kaders tijdens de wedstrijd weer worden aangescherpt of zelfs totaal verplaatst. Ik betrap mezelf erop dat ik steeds vaker dit soort artikelen niet meer lees of er overheen scroll, zo zit ik als persoon eigenlijk niet in elkaar. Misschien is het een manier om voor jezelf dingen te filteren om tijd over te houden om de dingen die echt belangrijk zijn, goed en vol overtuiging te kunnen blijven doen.

Zorgelijke ontwikkeling

Bij lang niet alle ondernemers is tegenwoordig een opvolger aanwezig. Laat staan twee kinderen die graag in het bedrijf willen zoals hier. Als je ziet hoe fanatiek en vol passie deze jeugd aan de gang is, geeft dat je toch weer de energie om niet steeds in negativiteit te blijven hangen, iets wat ik om me heen toch vaak bespeur. Er zijn best veel ondernemers die om die reden de handdoek in de ring gooien en het bedrijf verkopen. Persoonlijk vind ik dit een zorgelijke ontwikkeling, maar vaak wel begrijpelijk vanuit het oogpunt van deze mensen bekeken. We proberen toch vooral naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden te blijven kijken, zodat we trots kunnen zijn en blijven op ons bedrijf.

Inmiddels is het eerste gedeelte van de eerste snede gras weer gemaaid en ingekuild. Als ik mijn zoon thuis zie komen met de maaicombinatie, opa de zwaarste stukken nog even schudt en mijn dochter de eerste percelen bij elkaar wierst, is dat toch weer prachtig om mee te maken. ’s Avonds met z’n allen het plastic over de kuil trekken en dan naar binnen waar moeder de hapjes en drankjes vast heeft klaargezet. Als je dan gezellig met elkaar zit na te praten en de boel even overziet, krijg je weer dat gevoel. Het speciale gevoel van het mogen leven en werken op een echt familiebedrijf!

Reacties

  1. Mooi verhaal
    Hopelijk lukt dit nog lang maar we moeten wel uit de hypocrisie van de politieke waan van de dag.

Beheer
WP Admin