AlgemeenNieuws

Ledenaantal ZLTO sterker afgenomen

Den Bosch – Het ledental van ZLTO is gedaald van 18.000 in 2011 naar een kleine 16.000 bij aanvang van 2014.

De daling van 10 procent ligt daarmee hoger dan het aantal stoppers in de land- en tuinbouw. De in Brabant, Zeeland en Gelderland actieve agrarische belangenorganisatie heeft sinds ongeveer een jaar zeven relatiebeheerders in dienst die leden proberen te werven en langsgaan bij leden die willen vertrekken.

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is volgens het LEI in 2012 met 2,2 procent gedaald en in 2011 met 2 procent. De percentages laten zich niet goed vergelijken omdat zo’n 28 procent van de leden van ZLTO niet meer actief is als boer of tuinder. In het ‘opschonen’ van het ledenbestand zit volgens ZLTO ook een deel van de verklaring achter de daling, die in 2013 met 6,5 procent nog wat scherper was dan het jaar ervoor.

ZLTO noemt ook onvrede met de koers van de organisatie als verklaring. Sommige leden vinden dat ZLTO te weinig invloed heeft weten uit te oefenen op bijvoorbeeld de besluitvorming rond derogatie. De malaise bij vleesconcern Vion, waar ZLTO indirect eigenaar van is, speelt voor sommigen eveneens een rol. Ook de contributie speelt sommige bedrijven parten. In de varkenshouderij en glastuinbouw wordt vaak gewerkt met dunne marges. ZLTO zegt geen geografische verschillen te zien bij opstappers.

Daarnaast neemt ZLTO een culturele omslag waar. Leden zijn veel minder vaak een leven lang onafgebroken lid, maar stappen net als bij een sportvereniging wat gemakkelijker in en uit – naarmate men zin of nut van de activiteiten ziet. Voorheen had ZLTO geen mensen in dienst specifiek om de organisatie ‘te verkopen’. ZLTO wil met behulp van het zevental beter in kaart brengen wat mensen wel en niet goed vinden aan de vereniging.

De Limburgse LLTB meldt een “vrijwel stabiel” ledental van 3.600. De organisatie wil het marktaandeel in de primaire sector opvoeren van 60 tot 65 procent naar 70 tot 75 procent. LTO Noord wil op dit moment geen cijfers overleggen.

Beheer
WP Admin