AkkerbouwAchtergrond

KWS Saat werkt met Monsanto aan sterkere bieten

Duitse KWS Saat werkt samen met Monsanto aan suikerbieten die tegen onkruidmiddelen kunnen.

Het beursgenoteerde Duitse zaadgoedconcern KWS Saat is een paar maatjes kleiner dan concurrenten als Monsanto en Syngenta, maar blaakt ondanks – of juist dankzij – de hoge leeftijd van vechtlust. Met Monsanto werkt het concern intensief samen bij de ontwikkeling van onkruidmiddelentolerante suikerbieten.

KWS Saat bestaat in 2016 160 jaar

Het Duitse zaadgoedconcern kan in 2016 zeggen dat het 160 jaar bestaat. Het wereldwijd actieve bedrijf lijkt erop uit te zijn om zeker ook de volgende 160 jaar nog van de partij te willen zijn in de zaaizaadhandel. De strategie die de Duitsers met dat doel voor ogen volgen, is versterking van de activiteiten op de groeimarkten van Oost- en Zuidoost-Europa alsmede de VS, zonder de kernmarkten te verwaarlozen.

Nadelige wisselkoerseffecten

Qua resultaatontwikkeling mikt KWS op een ebit-marge (ebit = earnings before interest and tax; red.) van minstens 10 procent. Dat doel denkt het ook in het lopende boekjaar 2015/2016 te gaan halen, ondanks de wat tegenvallende eerstekwartaalcijfers die vorige week voor het voetlicht kwamen. Nadelige wisselkoerseffecten drukten het resultaat, dat sowieso in de eerste drie maanden altijd al negatief is. Ditmaal was het negatieve resultaat voor belastingen en financieringskosten (ebit) echter €47 miljoen terwijl in het corresponderende kwartaal van vorig jaar kon worden volstaan met rode cijfers ter waarde van €35 miljoen. Negatief werden de cijfers echter ook beïnvloed door de investeringen die het beursgenoteerde concern doet in de modernisering en uitbreiding van het distributieapparaat en research & ontwikkeling. Ontwikkeling van nieuwe en betere zaden is een must in de branche en ook bij KWS staat dit hoog op de agenda. Het jaarlijkse productontwikkelingsbudget heeft een waarde van tegen de 14 procent van de omzet. Met de omzet groeit dus ook het r&d-budget.

Samenwerking in suikerbietensegment met Monsanto

Opmerkelijk is op dit punt de samenwerking met de grote Amerikaanse concurrent Monsanto in het suikerbietensegment. De samenwerking bestond al langer en resulteerde 2007 in de introductie van de glyfosaattolerante RoundupReady-bieten, maar in oktober werd een uitbreiding daarvan aangekondigd. De concerns willen met name voor de Noord-Amerikaanse telers suikerbieten ontwikkelen die tevens tolerant zijn tegen de onkruidbestrijders glufisinaat en dicamba. De opzet is dat het nieuwe bietenzaad rond 2025 commercieel beschikbaar komt. Via licenties zal het product te zijner tijd ook door derden kunnen worden vermeerderd.

Suikerbieten vormden ooit de basis van KWS Saat

Monsanto en ook concurrenten als Syngenta zijn een paar maatjes groter dan KWS. Desondanks rekent het concern zich tot de wereldwijd leidende kwekers met een omzetniveau van ruim 1 miljard euro, die tot stand komt in 70 landen met 5300 medewerkers. Suikerbieten stonden in 1856 in het Duitse akkerbouwgebied Magdeburger Börde aan de wieg van het bedrijf, maar daarnaast heeft KWS 160 jaar later ook de granen, oliegewassen (koolzaad en zonnebloemen), mais en aardappels vast op de plank.

Aardappelpootgoed

Voor het aardappelpootgoed is primair het Nederlandse dochterbedrijf KWS Potato in Emmeloord verantwoordelijk. Deze dochter ontstond in 2011 uit een jointventure met partner Van Rijn. Het zaadgoed van KWS is los daarvan primair gericht op de teelt in de gematigde klimaatzones. (WV)

Beheer
WP Admin