Roelof Bisschop - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Kamer vraagt om extra onderzoek stikstof

Het kabinet moet de modellen die worden gebruikt voor de berekening van de uitstoot en neerslag van stikstof opnieuw laten beoordelen. Tegelijk moeten wetenschappers uit binnen- en buitenland kijken naar een stikstofdrempelwaarde bij de afgifte van vergunningen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer ondersteunt moties van die strekking van VVD en CDA.

De Kamer wil dat het kabinet ook onderzoekt of de Deense methode voor de meting van stikstofdepositie in Nederland kan worden toegepast. Tegelijk moet gekeken worden naar de mate waarin stikstofuitstoot op een bedrijf effect heeft op nabijgelegen stikstofgevoelige natuurgebieden.

Meerdere moties rond landbouw aangenomen door Kamer

De Kamer nam ook een motie aan van ChristenUnie om een informatiepunt voor het stikstofbeleid op te stellen. Het ministerie heeft dat informatiepunt inmiddels ingesteld.

Een motie van SGP’er Roelof Bisschop om in te zetten op meerjarige afspraken met landbouwvertegenwoordigers en ketenpartijen, kreeg eveneens brede steun in het parlement. De motie vraagt de minister meer rekening te houden met metingen en praktijkervaringen, meer praktijkonderzoek te doen en verkokerd beleid te voorkomen. Bisschop vindt dat het ministerie daarbij meer recht moet doen aan de diversiteit van de landbouw.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin