AlgemeenNieuws

Kamer vindt noodwet grondgebondenheid melkveehouderij niet nodig

Den Haag – De Tweede Kamer vindt het niet nodig dat er een noodwet komt om grondloze groei in de melkveehouderij te voorkomen. Dat blijkt tijdens de stemmingen in de Tweede Kamer.

Het ministerie van Economische Zaken werkt momenteel aan de invulling van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin verplichte grondgebondenheid bij groei van de melkveehouderij wordt geborgd. SP-Kamerlid Eric Smaling diende een motie in waarin hij vraagt om ervoor te zorgen dat deze AMvB van kracht wordt per 1 april, zodra het melkquotum vervalt. Als dit niet lukt vraagt Smaling om een noodwet, om te voorkomen dat melkveebedrijven in de tussentijd groeien zonder grond en met alleen mestverwerking, zoals in de huidige wet mogelijk is.

Smaling kreeg voor zijn motie alleen steun van PVV, 50Plus, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren, waarmee er geen meerderheid is.

Staatssecretaris Sharon Dijksma zei bij het indienen van de motie dat deze motie niet nodig is, omdat melkveehouders weten dat er een eis van grondgebondenheid aan zit te komen. De vrees van Smaling dat veel bedrijven snel zullen groeien is volgens Dijksma onterecht. Tegelijkertijd kan Dijksma niet uitsluiten dat er freeriders zullen zijn die alsnog zullen groeien zonder uit te breiden met grond. “Dat kun je nooit uitsluiten. Dat kan bij geen enkel wetgevingsvraagstuk worden uitgesloten. Zo iemand komt vervolgens echter in de problemen en krijgt het deksel op de neus”, aldus Dijksma tijdens het debat.

Dijksma heeft toegezegd voor 1 maart met haar voorstel voor een AMvB te komen.

Beheer
WP Admin