Problemen bij RVO.nl met uitbetalen van betalingsrechten zorgen ervoor dat veel boeren nog op geld wachten.</p> <p><em>Foto: Martijn ter Horst</em> AlgemeenNieuws

Kamer unaniem voor eerdere uitbetaling betalingsrechten

De Tweede Kamer vindt unaniem dat de overheid ernaar moet streven om de betalingsrechten voor boeren in december of uiterlijk in januari volledig uit te betalen.

Een motie van Jaco Geurts (CDA) werd Kamerbreed gesteund. Aanleiding voor de motie zijn de problemen bij RVO.nl met de uitbetaling van de betalingsrechten, waardoor veel boeren nog op geld wachten.

Henk Kamp, minister van Economische Zaken, zegt dat het niet mogelijk is om de betalingen al in december of uiterlijk januari te doen. “Maar we hoeven ook niet te wachten tot 30 juni. Het is de bedoeling dat er eerder wordt betaald dan dit jaar. De gehele beschikbare capaciteit van RVO.nl wordt ingezet om zo snel mogelijk te betalen.”

Vertraging in uitbetaling door nieuwe GLB

Kamp verwijst naar de Europese regeling waarin staat dat de betalingsrechten tussen 1 december van het aanvraagjaar en 30 juni moeten worden betaald. Dit jaar zijn er door invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) extra vertragingen bij de uitbetaling.

Wilt u meer weten over het invullen van de Gecombineerde Opgave? Meld u dan aan voor het webinar Gecombineerde Opgave dat Boerderij op 20 april om 11 uur organiseert.

Beheer
WP Admin