RundveeNieuws

Kamer kritisch op voorstel fosfaatrechten Dijksma

Den Haag – Kamerleden reageren kritisch op het voorstel van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken om de melkveehouderij te begrenzen via fosfaatrechten.

“Dit is waanzin. We maken boeren het werk onmogelijk en laten de kans om juist grondstoffen terug te winnen uit dierlijke mest liggen. Ik snap niet waarom de staatssecretaris voor deze koers kiest”, reageert VVD-Kamerlid Helma Lodders fel. Haar coalitiegenoot Sjoera Dikkers (PvdA) is positiever: “In korte tijd zijn er meer melkkoeien bij gekomen. Dit veroorzaakt problemen omdat de mest die zij produceren niet kan worden verwerkt. Dat zorgt voor stankoverlast en schade aan het milieu. Ik ben daarom tevreden dat de staatssecretaris het aantal koeien wettelijk aan banden gaat leggen. Tegelijkertijd moeten we verdere intensivering van de landbouw tegengaan door de ruimte die er nog is om te groeien ten goede te late komen van die boeren die hun koeien in de wei hebben”, vindt Dikkers.

Scepticisme

CDA-Kamerlid Jaco Geurts zegt nog sceptisch te zijn. “In de brief staat eigenlijk maar één ding: we gaan de melkveehouderij beperken. De details ontbreken nog en de duivel zit ‘m bij dit soort regels juist in de details. Dat hebben we ook gezien bij de wet herstructurering varkenshouderij met alle problemen met referenties en knelgevallenregelingen. Ik ben ook erg benieuwd hoe de extensieve bedrijven worden behandeld ten opzichte van intensieve grootschalige bedrijven. We hebben het hier wel om inkomens van gezinnen. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk, maar of dit de goede weg is, is de vraag”, zegt Geurts.

Eerst naar Brussel

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf zegt ook niet zomaar akkoord te gaan met het voorstel. “Het is buitengewoon onbevredigend dat we ons helemaal ophangen aan een fosfaatplafond dat helemaal geen rekening houdt met de mest die de grens over gaat. We moeten eerst naar Brussel om hierover te overleggen”, vindt Dijkgraaf. Hij vindt het niet goed dat de staatssecretaris geen rekening houdt met bedrijven die de afgelopen jaren geïnvesteerd hebben in extra grond. “Bedrijven die voldoende grond hebben en uit willen breiden, worden nu de dupe. Hier moet wat aan gebeuren”, vindt Dijkgraaf, die ook vindt dat er nog gekeken moet worden naar uitwisseling van rechten tussen sectoren. “Bij voorbaat mogelijke win-winsituaties uitsluiten, vind ik onverstandig.”

Halve oplossing

“Het is een aanfluiting dat de staatssecretaris vlak na de melkveewet met een nieuwe melkveewet moet komen. Dit toont het failliet van Dijksma’s liberaliseringsbeleid.” Aldus Henk van Gerven van de SP. “Ik zie geen garantie voor grondgebondenheid en geen enkele garantie voor weidegang. Het is weer een halve oplossing.” De SP vreest dat grondgebonden bedrijven die weidegang toepassen niet de dupe worden van de grote groeiers. Daarom stelt de politicus voor om grondgebonden bedrijven met weidegang in de wet op voorsprong te zetten.

Van Gerven vindt het niet goed dat de fosfaatproductierechten niet gerelateerd zijn aan grond. Hij zou liever een begrenzing zien van aantal liters melk of aantal graasdiereenheden per hectare.

Behoud van grondgebondenheid

De drie noordelijke provincies hebben eerder hun bezorgdheid uitgesproken over behoud van de grondgebondenheid in de sector. De Noordelijke provincies wilden graag meepraten met Dijksma over de plannen voor de melkveehouderij. Landbouwgedeputeerde Johannes Kramer van Friesland reageert nu positief. “Het is goed dat staatssecretaris Dijksma kiest voor fosfaatrechten en niet voor dierrechten. Dat is een goed begin. We hopen wel dat de grondgebondenheid stevig in het plan wordt opgenomen. We willen hier graag over meepraten”, zegt Kramer.

Beheer
WP Admin