Bordeskeuring door de NVWA van slachtvarkens voor export naar Duitsland. - Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

Keuringskosten van de NVWA verder gecompenseerd

De keuringskosten van de NVWA voor het bedrijfsleven worden verder gecompenseerd. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de wensen van de Tweede Kamer.

Landbouwminister Piet Adema kondigde recent de nieuwe tarieven van de NVWA aan. Vanwege de wens om tot kostendekkende tarieven te komen, zou dit een prijsstijging van 30% (€ 30 miljoen) voor het bedrijfsleven, waaronder slachthuizen en veehouders, betekenen.

De veehouderijsector was niet te spreken over de tariefstijgingen, mede omdat de nieuwe rekenmethode voor keuringskosten nog niet in werking is. Met deze nieuwe rekenmethode moet het voor het bedrijfsleven mogelijk worden om de kosten te drukken door efficiënter te werken.

€ 8,6 miljoen extra voor dempen keuringskosten NVWA

Adema had al aangekondigd de extra kosten vanwege de afspraken over werktijd en reistijd te compenseren (€ 8,6 miljoen) en de extra kosten voor kleine en middelgrote slachterijen te dempen met € 1,4 miljoen. Het kabinet trekt nu op verzoek van de Tweede Kamer nog € 8,6 miljoen extra uit om de tarieven 2023 incidenteel generiek te dempen. Daarmee komt het ministerie in totaal € 18,6 miljoen tegemoet, ruim de helft van de verwachte kostenstijging.

Reacties

  1. Als de sector betaald dan moeten we ook de keurings tijden kunnen bepalen. Nu willen ze bij warm weer niet eerder komen keuren om zo dier vriendelijker te kunnen slachten van 300 mensen die wel willen is er een die niet wil NVWA. Nog een voorbeeld in de winter word weer code rood af gegeven vrachten kippen zijn op de slachterij maar de NVWA belt af. Dieren moeten terug het hok in, de boer zou hiervoor een flinke boete krijgen maar de NVWA niet. Deze dienst moet ook op dierwelzijn letten!!! Je kan beter met boeren verstand dan met Amtenaren verstand geslacht worden.

Beheer
WP Admin