Bordeskeuring van slachtvarkens door een NVWA-dierenarts. Door verhoging van de NVWA-tarieven gaat de veesector naar verwachting 30 miljoen euro meer betalen. - Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

Veesector vreest veel rechtszaken over NVWA-tarieven

Brancheorganisaties COV, POV en Vee&Logistiek Nederland verwachten veel rechtszaken over de nieuwe NVWA-tarieven.

Landbouwminister Piet Adema heeft aangekondigd het nieuwe kostprijsmodel per 1 januari te gaan doorvoeren, zonder dat het Programma Herziening Kostprijs dat de overheid samen met de sector eerder dit jaar is begonnen. De tariefswijzigingen leiden tot een verhoging van de totale bijdrage van de sector met 30%, van € 100 naar € 130 miljoen op jaarbasis.

Onvrede over werkwijze Adema

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) en Vee- en Logistiek spreken van een forse uithaal naar de agrarische sector, die al te maken heeft met forse prijsstijgingen als gevolg van de onder andere de oorlog in Oekraïne. Daarnaast staat de sector op de achterste benen over de werkwijze van de nieuwe landbouwminister.

Volgens de sectorpartijen doet minister Adema in zijn de brief aan de Tweede Kamer alsof er goed overleg heeft plaatsgevonden met de agrarische sector en alsof hij grotendeels tegemoet komt aan de wensen van de landbouw. “Dat is pertinent onwaar”, benadrukken COV, POV en Vee&Logistiek in een gezamenlijk statement.

Opbouw NVWA-tarieven niet inzichtelijk

Volgens de sectororganisaties heeft het ministerie nog steeds de opbouw van de NVWA-tarieven niet inzichtelijk, waardoor ook niet inzichtelijk is welk deel van de tarieven op basis van Europese regelgeving doorberekend mag worden naar het bedrijfsleven en welk deel niet.

In december wordt bij het College voor Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een reeks zittingen gehouden over de NVWA-tarieven zoals deze de afgelopen jaren van kracht waren. Bedrijven vinden dat deze tarieven onvoldoende transparant zijn.

Sectorvertegenwoordigers zijn van mening dat de uitspraken meegenomen moeten worden bij het bepalen van de nieuwe tarieven. De partijen wijzen er op dat er nog afspraken gemaakt moeten worden over de efficiëntie van de NVWA. Adema heeft zijn besluit nu genomen voordat de rechtbank uitspraak heeft gedaan.

Organisaties hopen op ingrijpen Tweede Kamer

De brancheorganisaties hopen dat de Tweede Kamer ingrijpt in de eenzijdige besluitvorming van LNV. De organisaties hebben meermaals schriftelijk gereageerd op het voorstel van het ministerie, maar daarop is vanuit LNV geen reactie gekomen. Ook op het verzoek om weer in gesprek te gaan, heeft het ministerie van landbouw niet gereageerd, zegt een woordvoerder van COV.

De organisaties zijn kritisch dat de politiek aan de ene kant spreekt over verbeteren van verdienmodellen voor de boer en anderzijds de kostprijs voor de sector eenzijdig verhoogt door de NVWA-tarieven zo fors te verhogen.

Beheer
WP Admin