Demisisonar Minister Sigrid Kaag van Financiën presenteerde in de Tweede Kamer het koffertje met de rijksbegroting en miljoenennota. - Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Laurens van Putten AlgemeenNieuws

Jaarlijks half miljard euro voor NVWA en RVO

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kosten volgend jaar volgens de begroting samen meer dan een half miljard euro.

Beide organisaties zitten aan de limiet van hun kunnen, blijkt uit een toelichting bij de begroting van LNV. De NVWA staat in 2024 voor € 273,6 miljoen op de begroting en RVO voor een bedrag van € 253,8 miljoen.

Extra geld voor NVWA

De NVWA houdt onder andere toezicht op naleving van de regels op het gebied van mest, dier- en plantgezondheid, dierenwelzijn, diergeneesmiddelen en voedselveiligheid. De begroting vermeldt voor 2023 voor de NVWA nog een bedrag van € 284,9 miljoen. Voor de jaren na 2024 laat de begroting een stijging van de NVWA-kosten zien die tot 2028 oplopen tot € 305,1 miljoen. De NVWA heeft dit jaar op grond van het coalitieakkoord extra geld gekregen.

De directie Keuren van de NVWA wordt in 2024 opgesplitst in een directie Slachttoezicht en een directie Handelstoezicht. De NVWA krijgt meer slagkracht, aldus Adema. “Maar er zitten grenzen aan.” De NVWA gebruikt onder andere drones voor controles.

RVO staat voor volgend jaar voor € 253,8 miljoen op de begroting, terwijl voor dit jaar een bedrag van € 279,8 miljoen vermeld staat. De bijdrage van het ministerie aan RVO neemt in de komende jaren af, zo laat de begroting zien. Tot 2028 neemt de bijdrage van het ministerie aan RVO tot € 209,8 miljoen af.

Taken nemen toe bij RVO

RVO houdt zich onder nadere bezig met de uitvoering van het Europees landbouw- en visserijbeleid. Daarnaast is RVO belast met de uitvoering van het mestbeleid en de registratie van planten, dieren en voedsel. Het takenpakket van RVO neemt toe, onder andere door de uitvoering van het nieuwe Europees landbouwbeleid en de veranderingen in het landelijk gebied. Veel meer kan er niet bijkomen. Als er taken bijkomen moeten er prioriteiten worden gesteld, aldus de minister.

Minister Adema schrijft in de begroting dat de ‘toenemende maatregelen op het gebied van klimaat en stikstof (…) ook de nodige druk leggen op de capaciteit van RVO’.

Beheer
WP Admin