Caroline van der Plas (BBB) -Foto: ANP / Dirk Hol AlgemeenNieuws

Ja21 en BBB: schrap KDW uit wet

BBB en Ja21 stellen voor de kritische depositiewaarde te schrappen uit de stikstofwet. In een gezamenlijke initiatiefnota, die ze dinsdag presenteren bij de landbouwbegroting, stellen ze voor de stikstofnorm te vervangen door een formulering over de gunstige staat van instandhouding van de natuur.

Dat betekent dat in plaats van het huidige Aerius-systeem een andere beoordeling komt bij de vergunningverlening. Bepalend daarbij is de ecologische onderbouwing van de staat van instandhouding van de natuur. De Nationale Databank Flora en Fauna en bodemanalyses moeten daarbij de leidraad worden, stellen Ja21 en BBB in het voorstel.

Ongeveer 100 miljoen waarnemingen

BBB en Ja21 zeggen dat de ongeveer 100 miljoen waarnemingen in de databank meer zeggen over de staat van de natuur dan de kritische depositiewaarde in relatie met een door Aerius berekende stikstofdepositie per hectare per jaar.

Tegelijk stellen de partijen een drempelwaarde van 1 mol stikstofdepositie per hectare per jaar voor. Daarvoor zal wel het Aerius-systeem worden gebruikt. De voorgestelde waarde komt overeen met de drempelwaarde die werd gebruikt tijdens het Programma Aanpak Stikstof. Toen was een activiteit niet vergunningplichtig als de stikstofdepositie beneden 1 mol bleef.

Schot gezet tussen stikstofoxiden en ammoniak

IN de voorstellen wordt ook een schot gezet tussen stikstofoxiden en ammoniak, waardoor het niet langer mogelijk zal zijn om stikstofruimte van veehouderijen te verwerven voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen, de bouw van huizen of voor de vergunningverlening van luchthavens.

Een juridisch fundament op poten hebben gezet uit de crisis: het kán, het mág en we kunnen nu beginnen

Met deze aanpassingen wordt volgens Caroline van der Plas (BBB) een snelweg uit de stikstofcrisis aangelegd. “En daar hoeft geen boer voor worden uitgekocht.

Derk Jan Eppink (Ja21) stelt dat Ja21 en BBB “een juridisch fundament op poten hebben gezet uit de crisis: het kán, het mág en we kunnen nu beginnen.”

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Een reeel realistisch plan. Past in de realiteit van de naburige EU landen. Niet langer dralen . De databank ter controle is er altijd al geweest.

  2. Mooi!!! De BBB doet tenminste iets! Een begrijpelijk plan wat de hele zaak kan vlottrekken inclusies woningbouw. De natuur wordt er ook beter op: de aantoonbaar ongeschikte KDW vervangen door de échte staat van de natuur. De drempelwaardes worden in andere Europese landen ook gehanteerd. Doen! En anders ophoepelen maar en nieuwe verkiezingen.

  3. Denk niet dat de rest in den haag hier iets mee gaat doen de oplossing is dan veel te gemakkelijk en er zijn geen boeren uit de weg geruimd wat links Nederland zo graag wil

Beheer
WP Admin