Foto: Jan Willem Schouten AkkerbouwNieuws

Insecticide Calypso wordt verboden

De Europese lidstaten hebben in het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) ingestemd met een verbod op de actieve stof thiacloprid.

Thiacloprid is ingrediënt van de insecticiden Calypso en Bariard in Nederland. In België is de stof op de markt als Biskaya 240 OD. De toelating van dat middel wordt niet verlengd vanwege kankerverwekkende eigenschappen en effecten op de vruchtbaarheid of de ontwikkeling van het ongeboren kind. Nederland ondersteunde het intrekken van de toelating.

‘Grote winst voor de natuur’

Greenpeace is blij en noemt het een grote overwinning voor de bijen. “Veel boeren schakelden over naar dit gif nadat andere beruchte neonicotinoïden werden verboden. Dat nu ook thiacloprid wordt verboden is een grote winst voor de natuur.”

Middelenpakket erg dun

Het middelenpakket tegen insecten wordt door het verbod op thiaclorpid wel erg dun. Alleen Gazelle en Closer zijn nog toegelaten als luizendoder en nog enkele pyrethroïden zoals Sumicidin en Karate. Calypso werd in de aardappelteelt ingezet als bestrijder van bladluizen en coloradokevers. In suikerbieten werd het afgelopen jaar volop gebruikt tegen de perzikbladluis, omdat zaad niet langer meer gecoat werd met een neonicotinoïde. De perzikbladluis kan bieten infecteren met de vergelingsziekte.

De uiterste verkoopdatum en opgebruiktermijn zijn nog niet bekend. Deze worden eind november bekend gemaakt.

Beheer
WP Admin