Foto: Koos Groenewold PluimveeNieuws

Insecten voeren geen oplossing voor pikkerij bij kalkoenen

Insectenlarven voeren aan kalkoenkuikens lost het probleem van beschadigend pikgedrag niet op.

Wel levert het voeren van insecten een klein technisch voordeel op, want kalkoenkuikens die insectenlarven te eten kregen aten meer, groeiden harder en hadden een betere voerconversie dan kalkoentjes die alleen mengvoer kregen. Dit blijkt uit een proef van Wageningen Livestock Research.

Pikgedrag voorkomen

Bij de proef kregen kalkoenkuikens gedurende de eerste 5 levensweken 12% larven van de zwarte soldatenvlieg in hun rantsoen. Het doel van de proef was te onderzoeken of door het voeren van levende insecten (dierlijk eiwit) het scharrelgedrag van jonge kalkoenkuikens kon worden gestimuleerd om zo beschadigend pikgedrag in niet-snavelbehandelde kalkoenen te voorkomen.

Beheer
WP Admin