Melkveebedrijf in Ierland. - Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Ieren willen kalveren per vliegtuig exporteren

In Ierse veekringen duikt het idee weer op om kalveren per vliegtuig naar de afnemers, met name in Nederland, te sturen.

Hoewel de export van kalveren en andere runderen uit Ierland vorig jaar op een recordniveau lag, zijn de vooruitzichten voor de komende maanden minder gunstig. De weinige veerschepen waarmee levende dieren nog vervoerd worden vanuit Ierland naar Frankrijk hebben de capaciteit fors teruggedraaid. In Ierse veekringen duikt daarom het idee weer op om kalveren per vliegtuig naar de afnemers, met name in Nederland, te sturen.

Ierland exporteerde afgelopen jaar 322.679 levende runderen, aldus het overzicht van de dienst voor voedingspromotie en -export Bord Bia. Dat waren er 13% meer dan in 2022 en zelfs 30,4% meer dan in het jaar daarvoor. Dat komt vooral voor rekening van kalveren waarvan er met 208.000 21% meer naar het buitenland gingen.

Nederland is en blijft veruit de grootste afnemer van Ierse kalveren met 106.033 kalveren in 2023

Nederland is en blijft veruit de grootste afnemer met vorig jaar met 106.033 kalveren, 10% meer dan in 2022 en een ruime verdubbeling vergeleken met de 49.172 in 2021. Op afstand volgt Spanje dat 58.019 kalveren afnam terwijl Italië met 19.610 kalveren een derde plaats inneemt. Bord Bia meldt daarnaast vooral een sterke groei van de export van runderen naar Oost-Europese landen. Zo nam Polen met 17.006 stuks 328% meer af, kwam Hongarije met 1.475 dieren 185% hoger uit en nam de export naar Roemenië zelfs met 4.143% naar 3.225 stuks.

Export levend vee: € 190 miljoen

Die export van levend vee bracht € 190 miljoen op, berekent Bord Bia. ‘Kleinere veestapels op het Europese vasteland, in combinatie met de positieve reputatie van Iers vee bij bestaande klanten, leidde tot een toename van ruim 20% bij de kalveren. De vooruitzichten op korte termijn blijven positief met een sterke vraag van klanten in de belangrijkste markten.’ Maar de Ierse organisatie waarschuwt wel dat de lange termijn er onzeker uit ziet door de voortdurende kritiek op het transport van levend vee over langere afstanden. ‘Deze handel wordt scherp in de gaten gehouden op zowel nationaal als Europees niveau. De toekomt van de handel in ongespeende kalveren zal gevolgen ondervinden van de voorgestelde veranderingen in de EU transportwetgeving.’

Op korte termijn dreigen er ook problemen. Afgezien van de ‘export’ naar het Britse Noord-Ierland zijn de handelaren afhankelijk van enkele veerdiensten naar het Franse Cherbourg in Bretagne. De langere route door het Verenigd Koninkrijk is nauwelijks meer te gebruiken vanwege brexit, zeker nu de Britten juist vorige maand nieuwe importregels hebben ingevoerd. Maar veerrederijen die tussen Ierland en dat Cherbourg varen, hebben de frequentie verlaagd en bovendien het aantal per afvaart toegelaten vrachtauto’s met levend vee verder teruggedraaid. Een rederij wil nu nog twee keer per week vijf wagens meenemen terwijl dat er tot nu toe zestig per week waren.

Kosten zijn € 55 per dier hoger

Ierse kalverenexporteurs werken daarom aan plannen om de dieren per vliegtuig over te zetten. Zij berekenen dat er per vlucht 800 dieren van 50 kilo mee kunnen. “Als ze twee keer per dag vliegen, dan zijn al onze kalveren weg”, aldus een exporteur tegenover vakblad Agriland. De handelaren zien daarbij een rol voor de zuivelcoöperaties die die nieuwe transportlijn in ieder geval zouden moeten subsidiëren. “Het kost rond € 55 per dier meer per vliegtuig dan per schip, dat moet ergens gedekt worden. De dieren moeten extra geladen en gelost worden, dat is niet nodig bij transport per vrachtwagen. Als de coops één cent per liter van elke melkveehouder inhouden, dan zijn die kosten gedekt.”

Reacties

Beheer
WP Admin