Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

‘Huidige perceelsregistratie nadelig voor Achterhoekse natuur’

De huidige meetmethode om percelen te registreren is nadelig voor natuur. Kadastrale gegevens moeten worden toegevoegd aan de basisgegevens voor de registratie van percelen binnen de Gecombineerde opgave en landbouwtelling.

Met een brief aan Staatssecretaris Martijn van Dam vragen plattelandsgemeenten in de Achterhoek, agrarische natuurverenigingen en LTO opnieuw om aandacht voor het verlies van natuur en uitkleding van het Achterhoekse coulissenlandschap.

‘Luchtfoto’s geven vertekend beeld’

In de brief doen de gemeenten nogmaals een klemmend beroep op Van Dam om kadastrale gegevens toe te voegen aan het basiskaartmateriaal voor perceelsregistratie, dat is gebaseerd op luchtfoto’s. Volgens de gemeenten geven die luchtfoto’s een vertekend beeld, omdat geen rekening wordt gehouden met ‘schaduwvlakken en overhangend groen’. Een strakke begrenzing is op die manier moeilijk te meten, staat in de brief.

Daarbij hebben de nu geldende vergroeningsverplichtingen niet voldoende effect, volgens de briefschrijvers. Bij akkerbouwbedrijven geeft dat wel een positief effect. Maar bij de melkveehouderij zien de gemeenten weinig effect, omdat de bedrijven via hun grasland kunnen voldoen aan de vergroeningseisen.

Beheer
WP Admin