Op het gebied van onkruidbestrijdingstechniek is er voor elk wat wils, van moderne wiedeg tot cameraschoffel, van roterende wieder tot wiedrobot en elektrische onkruidbestrijding en van nieuwe lintzaaimachine tot volautomatische plantmachine. - Foto's: Koos Groenewold AkkerbouwAchtergrond

Hoofdrol voor onkruidbeheersing op evenement Future Farming & Food Experience

Op 25 mei vindt de tweede editie van de Future Farming & Food Experience plaats op de Boerderij van de Toekomst in Lelystad. Het enorm gevarieerde programma is absoluut een bezoek waard.

Voor de tweede keer vindt op 25 mei het evenement Future Farming & Food Experience (FF&FE) plaats. Het is een vervolg op de eerste editie in 2022 waarbij een hoofdrol was weggelegd voor velddemonstraties van schoffelmachines, wiedrobots en spuittechniek. De tweede editie van het evenement, georganiseerd door de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) en Wageningen Universiteit & Research (WUR), belooft op voorhand veel meer te bieden dan dat. Zo kun je als bezoeker kennismaken met nieuwe producten voor gezonde en vernieuwende voeding. Er is ook volop aandacht voor biologische en regeneratieve landbouw. De locatie, de Boerderij van de Toekomst in Lelystad, is zorgvuldig gekozen om niet alleen te inspireren maar ook om de potentie van en ervaringen met eiwitrijke gewassen en voedsel te delen.

Lees verder onder het kader

Stuk voor stuk vernieuwend

Op het gebied van onkruidbestrijdingstechniek is er voor elk wat wils, van moderne wiedeg tot cameraschoffel, van roterende wieder tot wiedrobot en elektrische onkruidbestrijding en van nieuwe lintzaaimachine tot volautomatische plantmachine. “Alles dat er staat en gedemonstreerd wordt, is innovatief en tegelijkertijd merendeels praktijkrijp. Zelfs de veldrobots die gaan wieden in onder meer peen, prei en uien”, zegt Jan Kamp van medeorganisator Wageningen Plant Research/Boerderij van de Toekomst in Lelystad. “Er zijn 14 verschillende demo’s van toepassingen die al op de markt zijn of binnenkort op de markt komen. Ook is er een grote variëteit aan machines zodat iedere akkerbouwer, biologisch, gangbaar en regeneratief, iets van zijn gading kan bekijken en praktisch kan beoordelen.”

Autonome trekker schoffelt: iQuus (GPX Solutions) laat ’t zien

Mechanische onkruidbestrijding in onder meer uien wordt live gedemonstreerd door Agri Bio Solutions (Ecoweeding Spike Rotoweeder), Man@Machine (Treffler-wiedeg), en Pool Agri (Carré-schoffelmachine). Ramm zet de nieuwe trekkeraangedreven Rootwave elektrische onkruidbestrijder aan het werk. Abemec demonstreert met de Naïo Orio autonome werktuigendrager en iQuus (GPX Solutions) laat een autonome trekker schoffelen. Trekkerfabrikant Yanmar laat haar ambities zien met een autonome trekker.

Antwoord op de vraag hoe een autonoom voertuig zonder bestuurder z’n werk tijdens het schoffelen kan controleren, komt van het project Robs4Crops. In het kader van dat project wordt een AgroIntelli Robotti autonome werktuigdrager met een Steketee-schoffelmachine gedemonstreerd die met behulp van camera’s z’n eigen werk controleert. “Zodat telers dergelijke slimmere werktuigen kunnen gaan vertrouwen en met een gerust hart kunnen laten werken zonder angst dat het gewas beschadigd wordt”, aldus Kamp.

Daarnaast tonen de praktijkrijpe wiedrobots van Ekobot, Odd.Bot, Pixelfarming Robotics en Trabotyx hun kunnen in peen, prei en uien. De laatste drie veldrobots zijn Nederlandse ontwikkelingen. AgXeed is eveneens aanwezig met een stand.

Spot sprayen

Spot prayen als techniek om plantspecifiek gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen en zo tot 90% middel te kunnen besparen. BBLeap demonstreert deze techniek. Het bedrijf toont hoe iedere veldspuit uitgerust kan worden met PWM-techniek om onder meer aardappelopslagplanten te bestrijden. Verder zijn er stands van Agrifac en Kverneland die hun nieuwste technologie laten zien.

Andere interessante techniek gericht op optimale gewasontwikkeling komt van Nanne Kooiman Mechanisatie, RMA en S+DB. Nanne Kooiman demonstreert een volautomatische plantmachine voor planten in potjes om de gewassen direct na het planten een grotere voorsprong te geven met onder meer precisietoediening van insecticide en vloeibare kunstmest. RMA laat zien welke inzichten een nutriëntensensor in de bodem kan geven om nutriënten in bodemvocht te meten in onder meer aardappelen, prei, uien en lelies. S+DB demonstreert een vernieuwende lintzaaimachine voor uien, witlof en wortelen om een uniforme plantafstand te waarborgen. Verder tonen onder meer AgroExact, Agurotech en Pipelife hun producten voor watermanagement. ABdrone laat zien wat drone-opnames kunnen toevoegen aan het bedrijfsmanagement.

Data verzamelen en dan?

Nagenoeg alle bovenstaande machines en toepassingen genereren data tijdens het gebruik. Hoe je die data het best en zeker ook het veiligst kunt verwerken en delen, word je gewaar in de ‘dataschuur’. Bekende en minder bekende aanbieders zoals CAV Agrotheek/Farm 21, Dacom, De Databoerin, Farm24, Farmmaps, Van Iperen, IrriWatch, MyEasyFarm, NxTGen Hightech, VAA Data works en NPPL/Boerderij van de Toekomst zijn er om je te adviseren.

BO Akkerbouw geeft uitleg over de door hen opgestelde Gedragscode Datagebruik Akkerbouw. Deze gedragscode is ontwikkeld om drempels te verlagen voor het delen van data. Zo is in de gedragscode onder meer vastgelegd dat akkerbouwers eigenaar zijn en blijven van de data van hun bedrijf. Jan Kamp: “Daartoe wordt gewerkt aan een lijst met bedrijven die deze gedragscode onderschrijven. En aan wie je dus veilig in alle vertrouwen je data kunt toevertrouwen. Open en transparant dus.”

Lees verder onder de foto

De locatie van de Future Farming & Food Experience, de Boerderij van de Toekomst in Lelystad, is zorgvuldig gekozen om niet alleen te inspireren maar ook om de potentie van en ervaringen met verschillende gewassen waaronder eiwitrijke te delen.
De locatie van de Future Farming & Food Experience, de Boerderij van de Toekomst in Lelystad, is zorgvuldig gekozen om niet alleen te inspireren maar ook om de potentie van en ervaringen met verschillende gewassen waaronder eiwitrijke te delen.

Bouwplan met meer eiwitgewassen?

Een belangrijk en interessant onderdeel van het FF&FE-concept zijn de zogenoemde dialoogsessies. Iedere geïnteresseerde bezoeker kan hieraan deelnemen. De compacte sessies worden veelal geleid door WUR-onderzoekers. Eén van de sessies wordt geleid door Ruud Timmer. Hij is onderzoeker granen, eiwitgewassen en quinoa bij Wageningen Plant Research. Timmer gaat in op de toenemende interesse in veldbonen en andere soorten bonen.

Dat de vraag naar bruine bonen, erwten en veldbonen de komende jaren verder gaat stijgen gezien de maatschappelijk discussie en de vraag naar eiwitten, daar twijfelt Timmer niet aan. Maar kan de teelt van bonen ook interessant zijn voor telers? “Vooralsnog kunnen bonen niet concurreren met uien, aardappelen en pakweg wortelen. Zelfs niet altijd met graan”, zegt hij.

Project FlevoVeldboon

Zo wees het project FlevoVeldboon uit dat er begin 2021 nog geen sprake is van een duurzaam rendabele teelt van veldbonen in Flevoland. Zo is te lezen in de eindrapportage van het Louis Bolk Instituut dat toegankelijk is via het kennisplatform Crkls. Het rapport noemt saldo’s tussen minus € 260 en minus € 1.908 per hectare op vier deelnemende telers. Saldo’s die ongunstiger uitvallen dan de kostprijsberekening die de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) als voorbeeld hanteert. Die berekening resulteerde op basis van de prijsafspraken van het project (€ 0,325 per kilo bij opbrengsten van zes ton per hectare of hoger) in een saldo minus € 135 per hectare.

Dialoogsessie regeneratieve landbouw

Tijdens de FF&FE is er ook een dialoogsessie over regeneratieve landbouw met medewerking van McCain en van Ken Giller, hoogleraar plantaardige productiesystemen aan WUR. Wijnand Sukkel, senior onderzoeker agroecologie bij WUR en specialist op het gebied van regeneratieve landbouw is tijdens de sessie aanjager van de dialoog. Ondertussen is er een handvol Nederlandse telers dat zichzelf regeneratief noemt. Het aantal en het areaal regeneratieve landbouw is niet bekend.

Bodem is het kapitaal van de boer

Sukkel: “Er zijn te veel definities over wat regeneratief nu precies is en iedereen geeft er een eigen draai aan. Het gaat erom dat de boer bewust met zijn bodem bezig is zodat de bodem ook in de toekomst vruchtbaar blijft. Dat begrip is er zonder meer. De bodem is immers het kapitaal van de boer. De bodem is de draaischijf van het bedrijf. Die bodem moet beter. Het doel is belangrijk, de manier waarop niet.”

McCain lanceerde begin dit jaar een nieuw programma waarin deelnemende aardappeltelers op basis van een vrijwillig driejarig contract een premie van € 5 per ton kunnen krijgen op de geleverde tonnen afkomstig van regeneratieve landbouwpercelen. Telers die met het driejarige contract gaan werken, krijgen ook korting op de rente van de Rabobank. Het programma start met een pilot met een kleine groep telers die bovendien ook begeleiding en training rond duurzame teelt krijgen van McCain.

Lees verder onder het kader

Medeauteur: Ronald Buitenhuis

Beheer
WP Admin