Definitieve heffing voor Diergezondheidsfonds is naar verwachting komend najaar bekend. - Foto's: Canva, beeldbewerking AlgemeenNieuws

Heffing Diergezondheidsfonds omlaag in 2024

Pluimveehouders en geitenhouders gaan in 2024 minder heffing betalen voor het Diergezondheidsfonds dan in het huidige jaar. Rundveehouders en varkenshouders gaan iets meer betalen.

Dat blijkt uit de nieuwe tarieven Diergezondheidsfonds (DGF) die door het ministerie van Landbouw ter consultatie zijn voorgelegd​. De internetconsultatie loopt nog tot 24 mei. De definitieve tarieven worden naar verwachting komend najaar bekend gemaakt.

Voor een regulier vleeskuikenbedrijf met 100.000 dieren dalen de kosten van € 987,60 naar € 172,50. Dat is vergelijkbaar met het tarief van 2022. Een leghennenhouder met 100.000 scharrelhennen betaalt volgend jaar € 3.844,50. Dat is aanzienlijk minder dan de heffing van € 22.009,70 dit jaar. In 2022 moest een dergelijk bedrijf nog € 3.178 aan het DGF bijdragen. De hoge tarieven van 2023 zijn het gevolg van de uitbraken met vogelgriep. Nu zijn de kosten voor de pluimveesector onder andere lager doordat het vijfjarige sectorplafond is bereikt, de crisisreserve niet wordt aangevuld en financiering van salmonellavaccinatie niet langer via het DGF loopt.

Rundveehouders betalen meer heffing aan Diergezondheidsfonds

Rundveehouders moeten in 2024 meer gaan betalen aan het Diergezondheidsfonds. Het tarief per koe van 1 jaar of ouder stijgt van € 2,803 naar € 2,942. Een melkveebedrijf met 110 koeien en 25 dieren jonger dan 1 jaar komt uit op een heffing van € 334,12 in plaats van € 318,03 nu. De stijging komt vooral door de hogere kosten voor BSE-monitoring.

Lagere DGF-heffing voor geiten- en schapenhouders

De DGF-heffing voor geitenhouders met een gemiddelde bedrijfsomvang van 1.000 geiten daalt van € 1426 naar € 1018. Dat komt vooral door de verwachte overschrijding van het 5-jaarlijkse plafond in de geitensector. Voor schapenhouders daalt het tarief met 0,5 cent per schaap en komt uit op € 0,948 per dier.

Heffing Diergezondheidsfonds € 0,171 per vleesvarken

De heffing voor varkenshouders komt uit op € 0,171 per vleesvarken en € 0,060 per big. Hoewel de crisisreserve voor de varkenssector volledig gevuld is en er een saldo-overschot is, is in overleg met de sectors besloten om dit niet te verrekenen met de heffing voor 2024. De kosten voor de varkenssector stijgen wel met 3% naar € 3,345 miljoen. Dit komt vooral door een stijging van monitoringskosten in verband met Afrikaanse varkenspest. Varkenshouders hoefden vorig jaar geen heffing voor het DGF te betalen, omdat de kosten werden betaald uit de reserves.

Beheer
WP Admin