AkkerbouwOpinie

Hakken in het zand vanwege nieuwe GLB, of niet?

Het is te gemakkelijk om invulling te geven aan het GLB. Zaai vanggewassen na de graanoogst en je bent er al bijna. De hakken moeten uit het zand!

‘Lukt het op jullie akkerbouwbedrijf met de invulling van de nieuwe GLB-regels’, vraagt een dorpsgenoot aan mij. Ze werkt op het ministerie, vandaar haar belangstelling. “Te gemakkelijk”, is mijn antwoord.

Vanggewas na graanoogst

Er is geld beschikbaar, sectorbreed, om de biodiversiteit op het platteland te vergroten, maar het wordt ons als akkerbouwer wel erg makkelijk gemaakt. We zaaien na de graanoogst een zogenaamd vanggewas, een groenbemester, iets wat we altijd al doen en we voldoen al voor een groot gedeelte aan onze taak. LTO, onze belangenbehartiger heeft dit na zware onderhandelingen uit het vuur gesleept. Een resultaat waar eigenlijk niemand blij mee is.

Het plan was voor de sector een schot voor open doel. We hadden met onze creativiteit kleur kúnnen, maar vooral móeten geven aan onze omgeving, onze bedrijven. Dat kan nu toch ook? We hoeven daarvoor geen vanggewassen te telen! De vraag stellen is het antwoord geven: het is te gemakkelijk.

Biodiversiteit en akkerranden

Neem nu onze eigen Hoeksche Waard, bekend om zijn mooie akkerranden en bloemenveldjes, goed voor de waterkwaliteit, voor vlinders, vogels, bijen, kortom biodiversiteit, en een trekpleister voor mensen uit de nabije steden, die, al komen ze voor de akkerranden, ook breder geïnteresseerd raken. Door de nieuwe regels is minder geld beschikbaar voor dat doel, omdat een deel gebruikt wordt voor de saaie vanggewassen. Neem het de telers maar eens kwalijk dat ze kiezen voor de makkelijke weg.

LTO zette hakken in zand bij GLB

Nu weten Hoeksche Waarders heel goed dat een goede verstandhouding met onze klanten, de burgers, van groot belang is. Er komen, al is het wel minder, weer akkerranden, en dat blijft zo. De inzet van stichtingen als de Rietgors is van groot belang voor de continuïteit.

Ook de financiers van het nieuwe GLB fronsen hun voorhoofd bij het zien van de onderhandelingsresultaten. Het is maar zeer de vraag of bij de evaluatie de motivatie aanwezig is om blijvend geld 
te genereren, terwijl het omgekeerde realiteit had moeten zijn. Wij hadden als sector plannen moeten uitvoeren die zo’n impact hebben op de consument, dat de overheid graag geld investeert in de conti­nuïteit van die plannen. LTO had er goed aan gedaan dat te stimuleren en niet meteen de hakken in het zand moeten zetten. Dat hebben we als boeren in het verleden al te veel gedaan!

Geocoaching

Nog een manier om onze medeburgers positief te benaderen is misschien geocaching. Google maar eens ‘alles over geocaching’ om de uitleg te lezen. Wereldwijd doen er miljoenen mensen aan mee en ik daag creatieve plattelanders uit om ook onze sector erbij te betrekken, als dat al niet gebeurt.

Het grootste kapitaal van de mens ligt besloten in de bodem, en daar hebben wij een taak!

Elke vrijdag de stand van zaken van de internationale graanmarkt, met o.a. nieuwe noteringen en artikelen die normaal alleen voor abonnees zijn. Schrijf je in voor de Graanmarkt nieuwsbrief

Meer informatie over de prijzen van granen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Tarwe
  • Mais
  • Sojabonen
  • Beheer
    WP Admin