Haanstra speelt met vuur AkkerbouwOpinie

Haanstra speelt met vuur

Voorzitter van LTO Akkerbouw Jaap Haanstra heeft een steen in de vijver gegooid. Vergeet de derogatie maar, zegt hij, zonder derogatie is iedereen beter af, met name akkerbouwers. In 2017 gaat de volgende ronde van het nitraatbeleid in, hij wil de discussie daarover nu al aangaan.

Een goede discussie over de Nederlandse invulling van het Europese nitraatbeleid is nodig. Daar hoort ook bij een nieuwe afweging of de nadelen van de derogatie nog wel opwegen tegen de voordelen. Soms lijkt het alsof Nederland voor dat heilige doel al te veel concessies moet doen.

Hoge verwachtingen kunstmestvervangers

Maar de eventuele voordelen van de optie ‘geen derogatie’ die Haanstra noemt, zijn vooralsnog boterzacht en van veel minder gewicht dan de nadelen van afschaffing. Haanstra verwacht (te) veel van de ‘kunstmestvervangers’. Welnu, die zijn er nog steeds niet. Technisch, economisch en politiek zijn ze nog niet inzetbaar.

Derogatie niet het probleem, maar overschrijding nitraatnorm

Ook verwacht de akkerbouwvoorman dat er soepeler regels voor akkerbouwers komen als de derogatie vervalt. Dat is nog verre van zeker. De grootste problemen met de nitraatregels zijn er nu bij vollegrondsgroentetelers op zand. Hun probleem komt niet door de derogatie maar door overschrijding van de Brusselse nitraatnorm voor het grondwater.

Verlaging uitrijnorm voor grasbedrijven

Tegenover deze onbewezen voordelen staat één keihard nadeel van afschaffing van derogatie: een forse verlaging van de uitrijnorm voor grasbedrijven. Het mestoverschot stijgt daardoor aanzienlijk. Met als gevolg hogere kosten voor veehouders. Ja, en mogelijk hogere inkomsten voor akkerbouwers als afnemers van mest. Maar laten we ervan uitgaan dat dat laatste niet Haanstra’s heimelijke doel is.

Beheer
WP Admin