Beregenen van een perceel aardappelen in Zeewolde. – Foto: ANP AlgemeenNieuws

Grondwaterstand stevent af op diepterecord; tenminste 10 centimeter lager

De grondwaterstand is in praktisch heel Nederland tenminste 10 centimeter lager dan in de vergelijkbare periode in de jaren 2010-2017 gemiddeld. Dat blijkt uit een analyse van ingenieursbureau Aveco de Bondt, in opdracht van vakblad H2O.

Maarten Kuiper van het ingenieursbureau zegt dat historisch erg lage grondwaterstanden het nieuwe normaal lijkten te worden voor de zomer. Het ingenieursbureau vatte de meetgegevens van 20.000 peilbuizen in Nederland samen. Terwijl de grondwaterstand in april van dit jaar nog nagenoeg normaal was of zelfs natter dan voor de droge jaren sinds 2018, is de situatie in de daaropvolgende 3,5 maand drastisch veranderd.

Kuiper zegt het opvallend te vinden hoe snel de situatie is veranderd. “Grondwaterstanden zijn nu vrijwel overal minstens 10 centimeter lager dan het oude normaal”, zegt hij in het vakblad H20. Hij vreest dat de grondwaterstanden in delen van dit land naar de laagste waarden gaan van de voorbije jaren. “Er wordt gewoon te veel grondwater gebruikt”, zegt Kuiper. Daarbij komt dat de (hevige) regenval in droge gebieden weinig soelaas biedt. Door de droogte kan het hemelwater maar moeilijk doordringen in de bodem.

Peilbeheer afstemmen op komende decennia

Kuiper zegt dat het noodzakelijk is om tijdens de winter zeker in de hogere helft van Nederland minder water af te voeren en meer water te infiltreren in de bodem. “Het peilbeheer moet worden afgestemd op het klimaat van de komende in plaats van de vorige decennia. Dat kan niet zonder gevolgen blijven voor bijvoorbeeld landbouwers, industrie of bewoners. Maar het is toch vaak kiezen tussen schade in de winter door natte grond, of schade in de zomer door droogte.”

Lees ook: Meet- en registratieplicht voor grondwateronttrekking, nog geen vergunningsplicht

Medeauteur: ANP

Reacties

  1. Het is heel makkelijk om te zeggen dat er teveel grondwater word gebruikt. De verdamping de laatste 2 maanden was ook op een dermate hoog niveau van een 5% droogte jaar. Steeds meer bomen planten leidt ook tot een toename van verdamping.

  2. Wat te denken van al het grondwater dat onder Limburg en Brabant weg getrokken wordt door de bruinkoolwinning in Duitsland !

    1. Industrie in Nederland pompt paar honderd X zoveel weg! 😜

  3. Dus boerenland moet in de winter blank staan voor de “echte” onttrekken? Zoals grote brouwerijen en frisdrankindustrie. Welke voor groot deel produceren voor export. Bij hen is het maar peanuts wat de boeren doen en groot gedeelte van beregening komt weer direct in de grond.

Beheer
WP Admin