Het afleveren van middelen bij een akkerbouwer. CZAV en CAV De Wieringermeer zijn actief in de handel van granen en leveren gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en zaaigoed. - Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

Groen licht voor fusie CAV De Wieringermeer en CZAV

CZAV en CAV De Wieringermeer krijgen groen licht van ACM voor fusie, gericht op versterking in agri-sector met granen, gewasbescherming en zaaigoed.

De fusie van de coöperaties CZAV en CAV De Wieringermeer mag doorgaan. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) oordeelt dat er na de fusie voldoende concurrentie overblijft op de markt. Beide bedrijven hadden in maart melding gedaan bij de ACM dat ze willen fuseren. Ze zijn beide actief op het gebied van aan- en verkoop van granen en als toeleverancier van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en zaaigoed. Het voornemen was al enkele jaren bekend; in het najaar van 2023 zijn de leden geraadpleegd. Verdere bundeling van krachten tussen de beide coöperaties is een middel om de versnelling in innovatie te stimuleren.

Lees ook CZAV: minder resultaat, maar wel boven verwachting

Beheer
WP Admin