Monomestvergister bij melkveebedrijf Heida in Hoornsterzwaag. Volgens LTO hebben steeds meer boeren belangstelling voor het vergisten van mest. – Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

Jetten: bijmengverplichting voor groen gas extra stimuleren

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) geeft monomestvergisting een extra stimulans. Hij stuurt aan op een bijmengverplichting voor groen gas, dat wordt geproduceerd bij monomestvergisting.

De maatregel van Jetten is bedoeld om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Ook moet het de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

CDA’er Henri Bontenbal vroeg eerder aan het kabinet om een concrete strategie voor monomestvergisting. Ook ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en VVD’er Silvio Erkens vroegen in een motie om groen gas een prominente plek te geven.

Minister Jetten zegt dat het kabinet met een bijmengverplichting voor groen gas zorgt voor een gerichte ondersteuning van monomestvergisting. Tegelijk wordt met gemeenten en provincies gewerkt aan een versnelling van de vergunningverlening voor kleinschalige mestvergisters.

Lees ook: Jetten: strakkere normen en beprijzen als landbouw klimaatdoel niet haalt

LTO: steeds meer belangstelling van boeren

LTO-Nederland vindt het goed nieuws dat Jetten met een bijmengverplichting van groen gas komt. “Er is steeds meer belangstelling vanuit boeren en tuinders voor het vergisten van mest, vooral in de vorm van monomestvergisting”, stelt LTO in een bericht op haar site.

Met de productie van groen gas gaat niet alleen de methaanuitstoot van de veehouderij omlaag. Ook de stikstofuitstoot vermindert, doordat minder transport van mest nodig is.

Minister Jetten bepleit CO2-sturing in de keten. Daardoor verbeteren de verdienmogelijkheden van monomestvergisting.

Beheer
WP Admin