De Raad van State heeft in een rechtszaak over de snelweg A15 uitgesproken dat de stikstofuitstoot tot maximaal 25 kilometer moet worden meegerekend bij berekeningen over de stikstofdepositie. AlgemeenCommentaar

‘Gemengd gevoel over RVS-uitspraak over stikstof’

De Raad van State oordeelt dat extra stikstofneerslag tot 25 kilometer van een project nog meetbaar is. Daarbuiten spelen te veel andere factoren een rol. Het college ziet ook geen alternatief voor het rekenmodel Aerius. De overheid mag dit model gebruiken. Het zijn twee belangrijke uitspraken over stikstof  van het hoogste rechtscollege.

Milieuclubs, waaronder Mobilisation for the Envirement (MOB), halen bakzeil in een procedure. En dat is echt een tijd geleden. De zaak betreft het doortrekken van snelweg A15 naar de A12 om verkeersdrukte rondom Arnhem te verminderen, maar heeft een veel grotere impact.

Overwinning voor kabinet

De uitspraak is een overwinning voor het kabinet. Stikstofminister Christianne van der Wal haalt dan ook opgelucht adem. De overheid voerde – na een eerdere terechtwijzing van hetzelfde college – de afstand van 25 kilometer in 2022 in. De milieubeweging vocht ook deze beperking aan. Tevergeefs dus. Het betekent dat bij het verlenen van natuurvergunningen voor bouw- en infraprojecten niet verder dan 25 km hoeft te worden gekeken. Logisch ook dat de bouwwereld de uitspraak als een ‘lichtpuntje’ ziet. Bouwprojecten lopen geen verdere vertraging op.

De inzet van Aerius is een tegenvaller voor de landbouw die vindt dat de overheid van de daadwerkelijke uitstoot moet uitgaan

Belangrijk is ook dat Aerius mag worden ingezet. Dit is een tegenvaller voor de landbouw die vindt dat de overheid van de daadwerkelijke uitstoot moet uitgaan, en niet van een berekeningsmodule. De strijd tegen inzet van Aerius lijkt nu gestreden. MOB-voorzitter Johan Vollenbroek vreest nog meer slecht nieuws voor boeren. Zij moeten nu extra stikstof inleveren, vindt hij.

Weinig ruimte voor nieuwe vergunningen

Ook vanuit Den Haag waar gisteren stikstof op het hoofdmenu stond, komt een waarschuwing. “De huidige staat van de natuur zorgt er nog steeds voor dat er weinig ruimte is voor nieuwe vergunningverlening. Het is dus van groot belang dat we vaart maken met de aanpak om de stikstofuitstoot omlaag te krijgen”, aldus het ministerie van LNV.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Wat de staat van de natuur is, blijft zeer discutabel. In de rapportage naar Brussel wordt gekeken in welke mate de KDW overschreden wordt, maar bijna nergens zijn grondmonsters genomen of wordt er gemeten aan andere parameters die van invloed zijn op de kwaliteit van een gebied. Dit alles maakt het zeer subjectief en ook verbetering of verslechtering van een gebied is nauwelijks hard te maken.

  2. Als ik het goed lees, wordt gesteld dat de stikstof neerslag te meten is tot 25 km van de bron. Maar waarom laten het land opslot zetten, door een Rekenformule waarvan veel wetenschappers de correctheid in twijfel trekken. Hier komt nog bij dat over enkele dagan/jaren de miximale neerslag van 0,05 mol verlaagd zal zijn omdat de meetbare / bereknbare waarden scherper worden en Nederland altijd uitgaat van de kleinst meetbare hoeveelheid als grenswaarde. Niemand weet hoe veel vervuiling ten tijde van de “gewenste” natuur in het milieu aanwezig was. hiermee is de grenswaarde bepaling voor mij een Dodelijke Norm voor de maatschappij.

  3. Als blijkt dat de natuur achteruit gaat kun je twee dingen doen. Boeren harder aanpakken en zorgen dat ze inleveren of de natuurorganisaties achter de broek zitten dat ze beter voor hun natuur moeten zorgen. Het is te gek dat de politiek voor het aanpakken van de boeren is.

    1. Helemaal mee eens, de bossen opruimen en niet als verzamelplaats van stikstof benutten, door simpel biomassa af te voeren en in de kachel te stoppen of te gebruiken voor huizen!! Het laten liggen zorgt voor ziekte verwekkers en dus slechte bossen. Ook voor uiterwaarden en andere natuur, zeker 2x per jaar maaien en afvoeren, dat verschraald. Niets doen levert bramen, meidoorns enzo op. Allemaal simpel.

    2. en bemesten met kalk, geeft een beter bodemleven en neemt verzuurring weg

Beheer
WP Admin