Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

Friesland vernat 10.000 hectare veenweide

Provincie Friesland heeft een aantal gebieden van in totaal 10.000 hectare geselecteerd om te vernatten. Het is de bedoeling dat hierdoor de veenlaag intact blijft.

Dat meldt de provincie over de voortgang van de nieuwe plannen voor het veenweide gebied. Wat de exacte maatregelen zullen zijn, staat echter nog niet vast.

In deze 4 tot 6 specifieke gebieden wil de provincie inzetten op het behoud van veen en de karakteristieke veenweidewaarden.

€ 25 miljoen nodig voor veenweidegebied

Provincie Friesland heeft € 25 miljoen nodig voor het uitvoeringsprogramma in het veenweidegebied. Daarvan zegt de provincie zelf jaarlijks € 1,25 miljoen te reserveren, het waterschap is gevraagd om hetzelfde te doen. Daarnaast moeten gemeenten, natuurorganisaties en de landbouwsector zelf aan de slag met de veenweideplannen.

De provincie laat berekenen wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van het nieuwe veenweideplan. Hierin wordt ook het voorstel van de oppositiepartijen in Gedeputeerde Staten meegenomen. Dit plan houdt onder andere in dat het 73.000 hectare tellende gebied vanaf 2030 blijvend wordt vernat. Dit is vooral om de CO2-uitstoot en bodemdaling te verminderen.

Meer lezen over bodemkwaliteit? Ga naar het praktijkthema

Beheer
WP Admin