Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Friesland verjaagt ganzen van 1 maart tot 1 juni

Op 1 maart zijn Friese wildbeheereenheden gestart met ganzenverjaagteams.

Deze verjaagteams ondersteunen boeren bij het verjagen van ganzen. Dit moet ertoe leiden dat ganzen minder schade aanrichten aan gewassen. Tot 1 juni 2018 zullen de verjaagteams actief blijven.

Hulp van vaste jager

Boeren zijn er in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor om ganzen van hun landerijen te verjagen, stelt de provincie. Daarvoor kan een boer de hulp van zijn vaste jager in blijven inroepen. Bovendien zullen de verjaagteams niet altijd in de gelegenheid zijn op een bepaald moment te komen, of als er een intensievere verjaging nodig is.

Ondersteunend afschot

Om zo effectief mogelijk te verjagen, gebeurt dit met ondersteunend afschot. Dat mag vanaf een half uur voor zonsopkomst tot 12:00 uur. Na dit tijdstip is verjaging wel toegestaan, maar zonder ondersteunend afschot.

Verjagen naar foerageergebieden

De bedoeling is de ganzen te verjagen naar foerageergebieden. Ganzen mogen hier tot 1 april niet verjaagd worden. Na 1 april mogen de ganzen overal verjaagd worden, om de schade te beperken. Het doel is om door intensiever verjagen de ganzen eerder aan te zetten te vertrekken naar hun Arctische broedgebieden.

Beheer
WP Admin